Ohita valikko
Sijoitukset kasvuyrityksiin Joensuun seudulla

Start Up -rahasto Joensuu

Oletko nopeaa kasvua tavoitteleva innovatiivinen startup-yritys? Onko liiketoimintasi skaalattava, uudistava ja kansainvälisten kasvumarkkinoiden saavutettavissa?

Rahastomme voi mahdollistaa yrityksellesi pääomasijoituksen alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiseen sekä työllistämään ja kasvamaan kohti kansainvälisiä markkinoita. Start Up –rahasto Joensuu koostuu Joensuun kaupungin ja yksityisten sijoittajien pääomasta.

Logo StartUp Fund Joensuu with Business Joensuu

Kasvurahoitus, kokemus, osaaminen ja verkostot

Start Up -rahasto Joensuun kasvurahoituksen turvin startup-yritykset Pohjois-Karjalassa voivat vahvistaa tiimiä, kehittää liiketoimintamallia ja kasvustrategiaa sekä avata uusia markkinoita niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti. 

Rahaston sijoituskohteita ovat ensisijaisesti digitalisaatiota, uusia metsäbiotalouden tuotteita ja palveluita, uusia materiaaleja ja innovatiivisia teknologioita hyödyntävät startup- ja kasvuyritykset. Rahastolla ei kuitenkaan ole toimialarajoitteita, joten myös muut alat ovat mahdollisia sijoituskohteita. Kohdeyrityksen tulee sijaita, olla halukas sijoittumaan tai sillä on oltava operatiivisen toiminnan tasolla yhteys Joensuun seudulle.

Rahaston koko on 2,5 miljoonaa euroa ja tyypillinen sijoitus on 50 000–200 000 euroa. Rahasto toimii tiiviissä yhteistyössä ja Business Joensuun Yrityskiihdyttämön ja kansainvälistymispalvelujen kanssa tukeakseen sijoituskohteiden kotimaista ja kansainvälistä kasvua.

Start Up -rahasto Joensuun rooli nuorien kasvuyritysten kasvattajina on merkittävä, sillä rahasto yhdessä ja Business Joensuun Yrityskiihdyttämön ja muiden kasvupalveluiden kanssa tarjoaa yritykselle paitsi kasvupääomaa myös kokemuksensa, osaamisensa sekä yritys- ja sidosryhmäverkostonsa.

Liiketoiminnan alkuvaiheen pääomasijoitusten lisäksi rahasto voi toimia myös porttina uusille sijoituskierroksille. Rahasto toimii yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten sijoittajien sekä North Karelia Growth Fundin kanssa, joka sijoittaa alueelle vastikään perustettuihin ja nuoriin yrityksiin. Business Joensuu Oy on Suomen bisnesenkeliverkoston, FiBANin, yhteisöjäsen.

Joensuun Startup Kehitys Oy

Start Up -rahasto Joensuuta hallinnoi Business Joensuu Oy:n tytäryhtiö Joensuun Startup Kehitys Oy (Y-tunnus 3093233-5). 

Rahaston tietosuojaseloste (pdf)

 

North Karelia Growth Fund

Pääomasijoitusrahasto North Karelia Fund tukee startup- ja kasvuritysten toimintaa sekä vahvistaa Pohjois-Karjalan alueen elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä. Erityisesti rahoitus kohdistuu kansainvälistymistä suunnitteleviin, voimakkaisiin kasvuyrityksiin sekä perustamisvaiheessa oleviin yrityksiin Joensuussa ja muualla Pohjois-Karjalassa.

North Karelia Growth Fund -rahasto sijoittaa nuoriin kasvuyrityksiin, erityisesti niihin, jotka toimivat digitalisaation, metsä- ja biotalouden, fotoniikan, matkailun ja luovan teollisuuden sekä materiaalitieteiden aloilla. Sijoituskelpoisuus edellyttää, että yrityksellä on kotipaikka tai muuten merkittävää toimintaa Pohjois-Karjalassa, ja että tiimi pystyy rakentamaan skaalautuvaa liiketoimintaa. Tyypillinen ensimmäisen kierroksen sijoitus on 25 000–150 000 euroa. Jatkosijoitukset ovat aina 500 000 euroon saakka.

Tutustu North Karelia Growth Fund rahastoon

Rahastoa hallinnoi Redstone Nordic Oy ja managereina toimivat Kaj Hagros ja Oskari Lehtonen.

 

Rahastojen sijoituskohteet

Useat Pohjois-Karjalan kasvuyritykset ovat saaneet kasvurahoitusta Business Joensuun tytäryhtiön kautta toimivalta Start up -rahasto Joensuulta ja North Karelia Growth Fundilta. Investoinnit ovat vauhdittaneet yritysten kasvua ja mahdollistaneet uusia pääomasijoituksia. Lue lisää sijoituskohteista alta.
11/2023: ForteAI Oy:lle 90 000 euron sijoitus Plus sign

Start-up-yritys ForteAI Oy tuo markkinoille älykkään ansioluettelopalvelualustan, joka mullistaa työnhaku- ja rekrytointikokemuksen. Palvelu automatisoi kokonaan ansioluettelon ja suoraviivaistaa työnhakuprosesseja tekoälyn ja koneoppimisen avulla. ForteAI-alusta muuttaa ansioluettelot tekoälyagenteiksi, jotka tarjoavat uraneuvontaa, edustavat kykyjä työmarkkinoilla ja työskentelevät muiden profiilien kanssa alustalla.

Kasvuyritys keräsi Start Up -rahasto Joensuulta ja North Karelia Growth Fundilta yhteensä 90 000 euroa uutta rahoitusta. Ensimmäisen prototyyppinsä yritys esittelee Slush 2023:ssa. Lue lisää.

10/2023: PUHI Oy:lle 100 000 euron sijoitus Plus sign

Biohiiltä pyrolyysiteknologialla tuottava PUHI Oy on kerännyt rahoittajilta yhteensä 900 000 euron rahoituksen. Start Up -rahasto Joensuun sijoittaman 100 000 euron lisäksi yhtiön perustajajäsenet rahoittavat toimintaa 300 000 eurolla ja Business Finland 500 000 eurolla.

Biohiili on yksi taloudellisesti tehokkaimmista tavoista pitkäaikaisesti varastoida hiiltä maaperään, ja sitä voidaan käyttää monipuolisesti maanparannuksesta ilmansuodatukseen. Ympäristölupa biohiilen tuotannolle edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta. Kasvupääoma käytetään koneen hankintaan, koneen ja hallin modifiointiin sekä tuotannon käynnistämiseen. Kotimaan markkinoiden lisäksi PUHI on valmis laajentumaan kansainvälisesti aloittaen Saksasta ja Ruotsista. Lue lisää.

09/2023: Norrapro Oy:lle 150 000 euron sijoitus Plus sign

Norrapro Oy on joensuulainen maanalaisten kalliotilojen tuotteiden ja niihin liittyvien komponenttien valmistukseen, asennukseen ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Ruiskubetonisalaojatuotteita käytetään kalliotilojen vedenohjausjärjestelmänä.

Yhtiö keräsi paikallisilta rahastoilta Start Up -rahasto Joensuulta ja North Karelia Growth Fundilta yhteensä 150 000 euroa uutta rahoitusta. Lisäksi yhtiö on saanut Business Finlandilta 200 000 euron tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen (TKI).  Kasvupääoman turvin yhtiö edistää digitaalisten palvelujensa tarjontaa ja tähtää kansainvälisille markkinoille. Lue lisää.

09/2023: Materialisting Oy:lle 300 000 euron sijoitus Plus sign

Materialisting on rakennusalan vihreää siirtymää edistävä alustapalvelu kiinteistö- ja sisätilarakentamisen hiilijalanjäljen laskentaan sekä rakennusmateriaalien ja -tuotteiden vertailuun, mahdollistaen ympäristöystävällisten ja vastuullisten materiaalivalintojen tekemisen rakennushankkeissa.

Joensuulais-helsinkiläisen startup-yritys Materialistingin tavoitteena on nousta Euroopan johtavaksi ympäristöystävällisten rakennusmateriaalivalintojen palveluntarjoajaksi vuoteen 2027 mennessä. Start Up -rahasto Joensuu on tehnyt 100 000 euron sijoituksen yhtiöön ja Redstonen hallinnoima North Karelia Growth Fund 90 000 euron sijoituksen. Osana rahoitusta ovat olleet myös Suunnittelutoimisto Fyra Oy sekä yksityissijoittajat. Lue lisää.

06/2023: Clash Discs Oy:lle 300 000 euron sijoitus Plus sign

Start-up yritys Clash Discs Oy on frisbeegolfkiekkojen ja -välineiden valmistaja. Yhtiö panostaa voimakkaasti kasvuun kansainvälisillä Disc Golf -markkinoilla päämarkkinanaan Pohjois-Amerikka. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa lähivuosina kuuden miljoonan euron liikevaihto, josta Pohjois-Amerikan viennin osuus on neljä miljoonaa euroa. Clash Discs haluaa olla globaalisti tunnettu ja arvostettu kiekkobrändi.

Tavoitteen vauhdittamiseksi Clash Discs sai rahoituksen Start up -rahasto Joensuulta ja  North Karelia Growth Fundilta yhteensä 250 000 euroa. Molempien rahastojen osuus on 125 000 euroa. Lisäksi yhtiön omistajat sijoittavat viennin kasvuun 50 000 euroa. Lue lisää.

03/2023: Carbonaide Oy:lle 100 000 euron sijoitus Plus sign

Carbonaide Oy kehittää maailman ensimmäistä hiilinegatiivisen betonin mahdollistavaa teollista pilot-tuotantolinjastoa, jolla on mahdollista pienentää betonin hiilijalanjälkeä jopa hiilinegatiiviseksi. Joensuuhun perustettu yritys rakentaa parhaillaan ensimmäistä Carbonaide-menetelmään perustuvaa pilot-tuotantolinjastoa Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtaalla Hollolassa. Carbonaiden liiketoimintaa tullaan edelleen kehittämään Business Joensuun Yrityskiihdyttämössä.

Teknologiansa kaupallistamiseen yhteensä 1,8 miljoonan euron siemenrahoituksen kerännyt Carbonaide Oy ryhtyy kaupallistamaan VTT:llä kehitettyä hiilidioksidin hyödyntämis- ja varastointiteknologiaa. Start Up -rahasto Joensuu sijoitti Carbonaide Oy:hyn 100 000 euroa. Lue lisää.

12/2022: Aris4autism Oy:lle 120 000 euron sijoitus Plus sign Aris4Autism kehittää automatisoitua digitaalista järjestelmää, jonka avulla autistisen lapsen kehitystaso ja mahdolliset ongelmakäyttäytymiset voidaan kartoittaa ja laatia lapselle hänen tarpeitaan vastaava kuntoutusohjelma. Aris4Autism tarjoaa vanhemmille kaikki työkalut kuntoutuksen toteutukseen. Vanhemmilla on mahdollisuus toteuttaa kuntoutus yksin tai yhdessä eri alojen asiantuntijoiden, kuten puhe-, toiminta-, tai leikkiterapeutin kanssa verkkoympäristössä.

Start Up -rahasto Joensuu sijoitti Aris4Autismiin 120 000 euroa ja North Karelia Growth Fund 150 000 euroa. Business Finlandin myöntämä 270 000 euron laina nostaa rahoituskierroksen tuoman pääoman yhteensä 540 000 euroon. 
09/2022: SeeTrue Technologies Oy:lle 200 000 euron sijoitus Plus sign

SeeTrue Technologies Oy on vuonna 2018 Joensuussa perustettu katseenseurantateknologiaa kehittävä yritys. SeeTrue kehittää maailman edistyneimpiä ja vakaimpia katseenseurantasensoreja ja -sovelluksia, joiden takana on vuosikymmenten mittainen tutkimustyö ja kokemus laskennallisesta optiikasta, konenäöstä ja sovelletusta katseenseurannasta.

StartUp Fund Joensuu sijoitti SeeTruen liiketoimintaan samanaikaisesti riskipääomasijoitusyhtiö Redstonen hallinnoiman North Karelia Growth Fundin kanssa yhteensä 200 000 euroa. Lisäksi SeeTruen nykyiset omistajat ja työntekijät sijoittivat yhteensä 150 000 euroa ja Business Finland 110 000 euroa. Lue lisää.

06/2022: Kodia Oy:lle 100 000 euron sijoitus Plus sign

Kodia Oy on vuonna 2019 perustettu vuokrauksenhallintajärjestelmän toimittaja. Kodian missio on innovoida ja toteuttaa toimialalle edistyksellisemmät asumisen ratkaisut digitalisaation keinoin.

Kasvuyritys Kodia järjesti keväällä 2022 osakeannin. Business Joensuun Start Up -rahasto Joensuu osallistui rahoituskierrokseen 100 000 eurolla. Start Up -rahasto Joensuun lisäksi Kodiaan investoivat muun muassa Master Yhtiöt Oy sekä sijoitusyhtiö Karvest sekä nykyiset sijoittaja- ja perustajaosakkaat. Lue lisää.

05/2022: Niekka  (eBike Finland) Oy:lle 112 500 euron sijoitus Plus sign

Niekka  (eBike Finland Oy) tuottaa markkinoille kotimaisia laatupyöriä Outokummussa valmistettavan NIEKKA Bicycles -brändin alla. Business Joensuu kirittää yhtiön kasvua sijoittajana Start Up -rahasto Joensuun kautta.

Ebike Finland järjesti loppuvuodesta 2021 osakeannin. Business Joensuun Start Up -rahasto Joensuu osallistui rahoituskierrokseen 112 500 eurolla, jota vastaan se sai 22,5 % omistusosuuden yhtiöstä. Osakeannin kautta yhtiö keräsi 187 500 euroa, jonka lisäksi sille myönnettiin Euroopan keskuspankin 70-prosenttisesti takaamaa lainaa. Lue lisää.

06/2021: Redkik Oy:lle 312 500 euron sijoitus Plus sign

Redkik on kansainvälinen InsurTech-startup, jonka tavoitteena on uudistaa ja parantaa vakuutusalaa niin, että siitä hyötyvät kaikki logistiikan ja kuljetuksen toimijat.

Start Up -rahasto Joensuu sijoitti yritykseen 75 000 euroa. Rahoituskierroksen kokonaissijoitus oli 312 500 euroa, kun samanaikaisesti riskipääomasijoitusyhtiö Redstonen hallinnoima North Karelia Growth Fund ja bisnesenkeli Ilari Schouwvlieger sijoittivat yhteensä 237 500 euroa. Lue lisää.

03/2021: Kelluu Oy:lle 100 000 euron sijoitus Plus sign

Kelluu Oy on kehittänyt pienen, itseohjautuvan ilmalaivakonseptin, jolla on vetyteknologian ansiosta erittäin pitkä lentoaika ja jota voidaan käyttää esimerkiksi sähkölinjojen kunnon tarkkailuun. Kelluu Oy:llä on ilmalaivatehdas Joensuun Reijolassa.

Vuoden 2019 lopulla Kelluu Oy sai merkittävän rahoituksen mm. Business Finlandilta. Start Up -rahasto Joensuun lisäksi yrityksen toimintaan sijoittivat nyt Kim Väisäsen, Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:n ja Joen Infra Oy:n.  Lue lisää.

11/2020: Vaki Oy:lle 100 000 euron sijoitus Plus sign

Vaki Oy on vuonna 2016 perustettu peliyhtiö, joka toimii Vakigames-nimellä. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 9 osa- ja kokoaikaista henkilöä. Yhtiön Kingshunt-peli on monen pelaajan online -toiminta- ja strategiapeli, joka julkaistaan keväällä 2021.

StartUp Kehitys Joensuu -rahasto sijoitti yhtiöön 100 000 euroa, josta 50 000 euroa on ehdollinen ja yhteydessä uuden pelin lanseeraukseen sovittuihin tulosmittareihin. Lue lisää.

09/2020: Fiuge Oy:lle 100 000 euron sijoitus Plus sign

Fiuge Oy joukkoistettu ja yhteisöllinen kuljetuspalvelu, joka toimii pääkaupunkiseudulla, Kirkkonummella, Turussa, Porissa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Kajaanissa sekä Porvoossa. Palvelu toimii sekä mobiilisovelluksena että verkkosivuilla ja asiakkaina ovat niin B2-C kuin B2B -yritykset. Palvelun tarkoituksena on tehdä kuljetuksista mahdollisimman joustavia, edullisia sekä ekologisia.

Start Up -rahasto Joensuu sijoittaa Fiugeen 100 000 euroa. Rahoitusta yritys on saanut myös Gorilla Capital Ky:ltä sekä joensuulaiselta Timosen Auto Oy:ltä. Palvelukehitystä ja toiminnan käynnistämistä on rahoittanut ELY-keskus noin 750 000 eurolla. Lue lisää.

06/2020: Hypermemo Oy:lle 100 000 euron sijoitus Plus sign

Hypermemo Oy on Joensuussa vuonna 2009 perustettu ainutlaatuista hiilidioksidi-laseria kehittävä yritys. Se työllistää tällä hetkellä Joensuussa sijaitsevissa uusissa tuotanto- ja kehitystiloissaan viisi henkilöä. Yrityksen taustalla on venäläissyntyisen Vadim Kiykon kehittämä teknologia, jonka kehitys on alkanut Venäjän Tiedeakatemiassa ja jatkunut Joensuussa.

Hypermemo Oy on saanut 100 000 euron sijoituksen Business Joensuun tytäryhtiön kautta toimivalta Start Up -rahasto Joensuulta. Sijoituksella vauhditetaan yrityksen kasvua ja mahdollistetaan uusia pääomasijoituksia. Lue lisää.

Sinua palvelee

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista