Ohita valikko
{css=}

Saavutettavuus­seloste

Businessjoensuu.fi -verkkosivusto 

Business Joensuu pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee businessjoensuu.fi -verkkosivustoa, joka on julkaistu 25.1.2023.  Seloste on laadittu 16.1.2023 ja sitä on tarkistettu 15.6.2023.

Verkkosivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällössä on huomioitu Suomen digipalvelulain (306/2019) säännökset. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Saavutettavuus huomioidaan myös jatkossa sivustoa kehitettäessä ja sisältöä päivitettäessä. 

Saavutettavuuden tilan on arvioinut verkkosivuston toteuttaja, Avidly Oyj.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivuston ei-saavutettava sisältö

Noudattamatta jättämiset verkkosivuston osalta ja lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia. 

Havaittava

 • 1.2.1 Pelkkä audio ja pelkkä video (tallennettu) (A): Pelkkää kuvaa sisältäviltä videoilta puuttuu tekstivastine (23.9.2020 jälkeen julkaistut videot)
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet (A):
  • Tyhjiä otsikko- ja listaelementtejä.
  • Piilotetulla sisällöllä on kohdistettavia elementtejä
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA): Sivupalkissa esitettävät sähköpostiosoitteet leikkautuvat, kun tekstin kokoa muutetaan. Ei korjata. Sähköpostiosoitteiden yhteydessä korjaus ei merkittävästi vaikuta sivuston saavutettavuuteen, mutta saattaa heikentää luettavuutta.

Hallittava

 • Ei havaintoja. 

Ymmärrettävä

 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen (A): Puutteita lomakkeiden virheiden osoittamisessa. Korjataan, kun mahdollista. Käytetty julkaisujärjestelmä ei tällä hetkellä mahdollista lomakkeiden virheviestien muuttamista.
 • 3.3.3 Virheen korjausehdotus (AA): Puutteita lomakkeiden virheiden korjausehdotuksissa, sähköpostiosoitteen muoto. Korjataan, kun mahdollista. Käytetty julkaisujärjestelmä ei tällä hetkellä mahdollista lomakkeiden virheviestien muuttamista.

Toimintavarma

 • 4.1.1 Jäsentäminen (A): Valikkoelementin ID-tunnisteet eivät ole yksilöiviä. Ei korjata. Identtiset  ID-tunnisteet eivät ole käyttäjälle yhtä aikaa näkyvissä missään tilanteessa.
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A): Puutteita useissa elementeissä.
  • Ajanvarauslomake upotettu ilman otsikkoa. Korjataan, kun mahdollista. Käytetty julkaisujärjestelmä ei tällä hetkellä mahdollista upotuksen otsikon lisäämistä.
  • ARIA-rooli virheellinen käyttö lomakkeissa.

PDF-tiedostojen saavutettavuus

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. 

 • Tiedostot eivät välttämättä ole koneellisesti luettavassa muodossa. (WCAG 1.3.1)
 • Tiedostojen sisällössä voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita kuten otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita tai ohitettuja otsikkotasoja. (WCAG 1.3.1, parhaat käytännöt)
 • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä. (WCAG 4.1.2, 3.1.1)

Yllä olevat todetut saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan, kun korjaus on teknisesti mahdollista.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

Verkkosivustolla oleva sisältö, joka ei ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

 • Pdf-tiedostojen saavutettavuuspuutteiden korjaaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen, joten niitä ei korjata. Sisällön voi pyytää Word-tiedostona osoitteesta info@businessjoensuu.fi.

Ei-saavutettava sisältö jota sovellettava lainsäädäntö ei kata

Sivustolla on seuraavia sisältöjä, jotka eivät kuulu saavutettavuuslainsäädännön piiriin.

 • Sivustolle upotettu video ei ole täysin saavutettavat: This is East Finland Film Commission - EFFC (Ladattu Youtubeen nnen 23. 9 2020).
 • Sisällössä voi olla ohitettu yksi tai useampi otsikkotaso.

 

Lisätietoja ei saavutettavasta sisällöstä saat: 

Business Joensuu Oy
Hanne Huhmarsalo
kehityspäällikkö
puh. +358 50 380 2382
hanne.huhmarsalo@businessjoensuu.fi

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston omistajalle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi.

Palautteen voit antaa sähköpostilla info@businessjoensuu.fi 

Epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puh. 0295 016 000 (vaihde)