Ohita valikko

Materialisting-alusta sai 300 000 euron kasvurahoituksen ja laajenee Euroopan kestävän rakentamisen markkinoille

Materialisting_alustapalvelu_kestavia_materiaalivalintoja_rakennusalalle_kuva_Materialisting_Oy

Materialisting Oy,  joensuulais-helsinkiläinen startup, on kerännyt 300 000 euron kasvurahoituksen ja aloittaa digitaalisen Materialisting-alustapalvelun kaupallistamisen Euroopan markkinoille. 
Yhtiö tarjoaa ainutlaatuisen työkalun kiinteistö- ja sisätilarakentamisen hiilijalanjäljen laskentaan sekä rakennusmateriaalien ja -tuotteiden vertailuun, mahdollistaen ympäristöystävällisten ja vastuullisten materiaalivalintojen tekemisen rakennushankkeissa. Palvelussa hyödynnetään tuotteiden elinkaarilaskettuun päästödataan perustuvaa tuotekohtaista ympäristöprofiilia, joka esittää materiaalin hiilipäästöt, ekosysteemivaikutukset ja kiertotaloussoveltuvuuden. Materialisting toimii alansa edelläkävijänä, yhdistäen ympäristödatan, teknologian ja vastuullisuuden rakentamisessa. Ratkaisu tukee vihreää siirtymää ja kestävän kehityksen tavoitteita rakennusalalla.

Rakennusala matkalla kestävään ja vähäpäästöiseen tulevaisuuteen

Rakennusala on sitoutunut vahvasti vastuullisuuteen ja vähäpäästöiseen toimintaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Rakennusten noin 40 % osuus maailman hiilidioksidipäästöistä korostaa tarvetta kestävään kehitykseen. EU:n ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä ohjaa alan suuntaa, ja EU-lainsäädäntö ja 1.1.2025 voimaan astuva uusi Suomen rakennuslaki tukevat kestävien toimintatapojen omaksumista alalla. Uusi laki asettaa vaatimuksia vastuulliselle rakentamiselle, hiilijalanjäljen pienentämiselle, ilmastoselvityksille, materiaaliselosteille ja rakennuksen elinkaaren huomioimiselle. Ilmastoselvityksen lähtökohtana on, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan vähäpäästöiseksi käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisäksi viherpesun vastainen Green Claims -direktiivi (GCD) pyrkii hillitsemään ilmasto- ja ympäristötermeillä koristeltua tuotemarkkinointia.

Materialisting-alusta vastaa tähän tarpeeseen tarjoten käyttäjilleen välineitä tehdä viisaampia valintoja rakennus- ja pintamateriaalien suhteen sekä lisäämällä alan läpinäkyvyyttä. Alusta tarjoaa kiinteistö- ja sisätilarakentamisen ammattilaisille, suunnittelijoille sekä muille rakennusalan toimijoille käyttäjäystävällisen tietopankin, jonka avulla he voivat tehdä varmennettuun tietoon perustuvia ja vastuullisia materiaalivalintoja. Tämä kattaa sekä lainsäädännön vaatimukset että asiakastarpeet. Alustaa on kehitetty yhteistyössä alan tutkija- ja viranomaistahojen, suunnittelijoiden, sekä materiaalivalmistajien ja -toimittajien kanssa tukemaan tulevaisuuden kestävää kiinteistörakentamista.

Materialisting-alusta: kestäviä materiaalivalintoja todennettuun tietoon perustuen 

Materialisting-alusta perustuu paitsi materiaalien teknisiin tietoihin ja tuotekuviin, myös todennettuun tieteelliseen ympäristödataan. Alustalla jokainen tuote saa yksilöllisen ympäristöprofiilin, jonka lähdedatana toimivat standardoidut ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declaration) ja elinkaariarvioitu päästödata. Ympäristöprofiilit esittävät materiaalien hiilipäästöt, ekosysteemivaikutukset ja kiertotaloussoveltuvuuden, mahdollistaen materiaalien vertailun ja valinnan perustuen todennettuihin faktoihin. Materialisting hyödyntää täysimääräisesti ympäristödatan (EPD) potentiaalin ja samalla korjaa alalla olleen puutteen, jossa osa ympäristötiedosta on jäänyt toistaiseksi hyödyntämättömäksi rakennusprojekteissa.

Materialisting ei ainoastaan tarjoa tietoa, vaan myös taistelee viherpesua vastaan. Standardoidun ympäristödatan esittäminen vertailtavassa muodossa taklaa viherpesun uhkaa, ja tiedon jakaminen kaikkien alan sidosryhmien, mukaan lukien viranomaisten kesken luo avoimuutta ja lisää tietoisuutta vastuullisista valinnoista. 

Materialisting-alusta mahdollistaa suunnittelijoille helpot ja tietoon perustuvat materiaalivalinnat, kun taas materiaalivalmistajille se tarjoaa väylän tiedon jakamiseen ja kestävien ratkaisujen esittämiseen suunnittelijoille ja laajemmalle yleisölle.

Alustalla suunnittelijat, arkkitehdit ja projektinjohtajat saavat kattavaa tietoa rakennus- ja pintamateriaaleista, mikä auttaa heitä tekemään perusteltuja ja kestäviä valintoja. Materiaalien haku ja vertailu on helppoa ja nopeaa monipuolisten hakuehtojen avulla. Valittujen materiaalien tiedot ja niiden ympäristövaikutukset on helppo välittää asiakkaille ja viranomaisille selkeästi ja vakuuttavasti. Tämä vähentää suunnitteluprosesseihin käytettyä aikaa ja mahdollistaa ympäristöperusteiset valinnat ilman pelkoa viherpesusta.

Materiaalivalmistajille ja -toimittajille alusta on tehokas kanava tuotetietojen ja tuotteiden ympäristövaikutusten esittämiseen suoraan suunnittelijoille, arkkitehdeille ja muille asiakkailleen. Tuotteiden ympäristötietojen ja -profiilien esittäminen lisää luotettavuutta ja avoimuutta, mikä tarjoaa myös kilpailuetua materiaalivalmistajille.

- Keskitymme erityisesti materiaalien ympäristövaikutuksiin liittyvän datan arviointiin ja hyödyntämiseen visuaalisessa, helposti ymmärrettävässä sekä raportoitavassa muodossa. Tämä erottaa meidät muista laskentapohjaisista ratkaisuista. Ainutlaatuinen lähestymistapamme perustuu tuotteille luomiimme ympäristöprofiileihin, jotka helpottavat tiedon ymmärtämistä ja vertailua, ja perustuvat kolmannen osapuolen varmentamiin ympäristötietoihin sekä standardoituihin laskelmiin, kertoo Materialistingin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Hilda Rantanen.

Alusta tarjoaa materiaalivalmistajille myös mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja palautteen keräämiseen.

- Tahdomme ulottaa yhteistyön käyttäjien kanssa paljon pidemmälle kuin perinteisissä datapankeissa, joissa se saattaa jäädä passiiviseksi esimerkiksi materiaalitoimittajien suuntaan heti tietojen tallentamisen jälkeen. Alustan kautta voimme auttaa materiaalivalmistajia seuraamaan tuotteidensa suoriutumista markkinoilla ja parantamaan toimintaansa etenkin ympäristönäkökulmasta. Palvelumme avoimuus on yksi merkittävimmistä vahvuuksistamme, joka erottaa meidät kilpailijoista, korostaa Rantanen.

Ratkaisee vastuulliset tilasuunnittelun ja sisärakentamisen materiaalivalinnat

Materialisting kattaa kiinteistöjen rakennusmateriaalien lisäksi myös sisätilojen pinnat ja irtaimiston. Tämä ulottuvuus on merkittävä, mutta usein aliarvioitu osa kestävää rakentamista. Suunnittelutoimisto Fyra Oy on yksi alustan pilottivaiheessa mukana olevista toimistoista, joka ymmärtää tämän ulottuvuuden tärkeyden. 

Suunnittelutoimisto_Fyra_suunnittelijat_materiaalien_aarella

- Sisätilojen päästöt ja ympäristövaikutukset muodostavat keskeisen osan rakennuksen ympäristökuormituksesta rakennuksen elinkaarta kokonaisvaltaisesti tarkasteltaessa. Kun sisätiloihin tehdään uudistuksia 5–10 vuoden välein, tilamuutosten ympäristövaikutukset kertaantuvat. Suunnittelijat kantavat vastuun siitä, että nämä näkökulmat tuodaan esille asiakkaille ja että ratkaisujen vaikutukset otetaan huomioon päätöksenteossa, Fyran toimitusjohtaja Hanna Neuvo sanoo korostaen suunnittelun ja valintojen merkitystä. 

- Materialisting-alusta auttaa suunnittelijoita ymmärtämään ja hyödyntämään tuotteiden ympäristödataa, mikä tukee vastuullisia materiaalinvalintoja muiden näkökulmien ohella. Tämä auttaa kumoamaan harhaluulon siitä, että ympäristöystävälliset valinnat olisivat kalliita tai visuaalisesti epämiellyttäviä. Kestävät valinnat voivat olla yhtä aikaa sekä vastuullisia että esteettisesti miellyttäviä, Neuvo korostaa.

Visio: Euroopan johtava kestävän rakentamisen palveluntarjoaja

Materialistingilla on selkeä visio tulevaisuudesta. Kasvurahoitus vauhdittaa Materialisting-alustan kehittämistä ja edistää sen markkinoille laajentumista. 

- Tavoitteenamme on tarjota ensiluokkainen käyttökokemus, joka vastaa tämän päivän vaatimuksia sekä asiakkaidemme tarpeita. Jatkamme alustan käyttäjäkokemuksen parantamista ja tuomme lisää toimintoja ja tuotteita alustalle vielä tämän vuoden aikana. Tavoitteenamme on tarjota entistä kattavampi ja tehokkaampi työkalu asiakkaidemme hyödyksi, kertoo Rantanen.

Tällä hetkellä yhdeksän suunnittelutoimistoa ja kymmenen materiaalitoimittajaa ympäri Suomea osallistuu alustan pilottivaiheeseen.

Ennen vuoden 2023 päättymistä Materialisting siirtyy alustansa pilottivaiheesta varsinaiseen toimintamalliin, lanseeraten palvelun Suomen markkinoille. Tavoitteena on nopeasti vakiinnuttaa asema Suomessa ja laajentua EU-maihin vuoden 2024 aikana. 

- Tavoitteemme on nousta Euroopan johtavaksi ympäristöystävällisten rakennusmateriaalivalintojen palveluntarjoajaksi vuoteen 2027 mennessä, Rantanen vakuuttaa.

Sijoittajien tuki vahvistamassa kasvua

Sijoittajien tuki vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa visiotaan ja laajentaa vaikutustaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Start Up -rahasto Joensuu on tehnyt 100 000 euron sijoituksen yhtiöön ja Redstonen hallinnoima North Karelia Growth Fund 90 000 euron sijoituksen. Osana rahoitusta ovat olleet myös Fyra sekä yksityissijoittajat.

- Kestävä ja vastuullinen rakentaminen on saamassa yhä suurempaa huomiota sekä lainsäädännön että markkinoiden taholta. Tässä muuttuvassa toimintaympäristössä Materialisting tarjoaa käytännöllisen ratkaisun vastuullisiin rakennusmateriaalivalintoihin samalla kun se edistää alan läpinäkyvyyttä. Näemme Materialistingin markkinoiden edelläkävijänä, joka konkretisoi siirtymää kohti kestävää rakentamista. Uskomme, että tällaiselle ratkaisulle on globaali tarve, ja Materialistingilla on vahva kasvupotentiaali kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen omistautunut ja vastuullisuuteen sitoutunut ammattitiimi on valmis viemään yrityksen visiota eteenpäin ja valloittamaan kansainvälisiä markkinoita. Sijoituskierroksella mukaan tulleet asiantuntijat tuovat lisäarvoa ja osaamista tähän tavoitteeseen, Business Joensuun kasvuvalmentaja ja Start Up -rahasto Joensuuta johtava Kari Pulkkinen korostaa.

Kuvat: Materialisting Oy, Suunnittelutoimisto Fyra Oy

Lisätietoja:

Materialisting Oy
Hilda Rantanen, toimitusjohtaja, perustajajäsen, Interior Architect SIO, UX/Graphic Designer
+358 400 813115, hilda@materialisting.com

Sakari Tolppanen, perustajajäsen, researcher, PhD,
sakari@materialisting.com

Suunnittelutoimisto Fyra Oy
Hanna Neuvo, toimitusjohtaja, perustajajäsen, M.Sc.Econ
+358 40 582 8961, hanna.neuvo@fyra.fi

Business Joensuu Oy, Start Up -rahasto Joensuu
Kari Pulkkinen, fund manager & growth coach
+358 50 406 8716, kari.pulkkinen@businessjoensuu.fi

Redstone Nordics, North Karelia Growth Fund
Kaj Hagros, managing partner, toimitusjohtaja
+358 40 849 1749, kaj.hagros@redstone.vc

Materialisting Oy
Materialisting Oy on vuonna 2021 perustettu rakennusalan ympäristövastuullisuuteen sitoutunut ohjelmistopalvelualan pioneeri, joka toimii sekä Joensuussa että Helsingissä. Materialisting on rakennusalan vihreää siirtymää edistävä alustapalvelu, jossa arkkitehdit ja tilasuunnittelijat voivat helposti etsiä, vertailla ja valita rakennusmateriaaleja ja -tuotteita perustuen niiden erilaisiin ympäristövaikutuksiin sekä kiertotaloussoveltuvuuteen. Alusta säästää huomattavasti tuotteiden ympäristötiedon hankintaan, viestintään ja vertailuun kuluvaa aikaa kaikkien tahojen osalta. Palvelu lisää alan läpinäkyvyyttä, poistaa viherpesun riskiä, ja tuo ympäristön huomioimisen suunnitteluprosessin juureen, missä sillä on suurin ohjausvaikutus. 

Suunnittelutoimisto Fyra Oy
Vuonna 2010 perustettu ja kansainvälisesti palkittu Fyra on alansa johtava suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut hotellien, ravintoloiden, työympäristöjen sekä erilaisten kiinteistökehityskohteiden suunnitteluun. Fyra vaalii asiakkaidensa tiloja ja brändiä luomalla esteettisesti ja ekologisesti perusteltuja ympäristöjä, jotka tuovat ihmiset yhteen. Fyra on palkittu Dezeen Awards Interior Design Studio of the Year 2021 sekä Archtizer A+Awards Best Interior Design Firm of the Year 2022 -tunnustuksilla.

Suomen maankäyttö- ja rakennuslakiuudistus
1.1.2025 voimaan astuva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki integroi ilmastonmuutoksen torjunnan rakennuslainsäädäntöön. Laki edistää alan kiertotaloutta ja digitalisaatiota, parantaa laatua ja lisää läpinäkyvyyttä. Se ohjaa myös vähäpäästöiseen toimintaan ja huomioimaan rakennusten ilmastovaikutukset elinkaaren aikana. Asetukset tarkentuvat uuden lain myötä ja sisällytetään Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Start Up -rahasto Joensuu
Start Up -rahasto Joensuu auttaa starttivaiheen yrityksiä kasvamaan, työllistämään ja kansainvälistymään. Rahasto koostuu Joensuun kaupungin ja yksityisten sijoittajien pääomasta. Rahastoa hallinnoi Business Joensuun tytäryhtiö Joensuun Startup Kehitys Oy. Rahaston pääoma on 2,5 miljoonaa euroa ja tyypillinen sijoitus 50 000–200 000 euroa. Rahasto tukee yhdessä Business Joensuun Yrityskiihdyttämön ja kansainvälistymispalvelujen kanssa kohdeyritysten kotimaista ja kansainvälistä kasvua. Rahasto on väylä toisen vaiheen rahoituskierrokselle. Toimialarajoituksia ei ole asetettu, pääfokus on digitalisaatioon, metsäbiotalouteen sekä materiaaleihin ja innovatiiviseen teknologiaan liittyvässä yrittäjyydessä. Kohdeyritysten on toimittava Joensuussa, haluttava sijoittua Joensuuhun tai niillä on oltava operatiivisen toiminnan tasolla yhteys Joensuun seudulle.

Redstone yrityksenä
Redstone on Berliinissä sijaitseva pääomasijoitusyhtiö, joka hallinnoi lukuisia pääomasijoitusrahastoja. Redstone on North Karelia Growth Fundin vastuunalainen yhtiömies. North Karelia Growth Fund sijoittaa hiljattain perustettuihin nuoriin yrityksiin, jotka toimivat erityisesti digitalisaation, metsäteollisuuden, biotalouden, fotoniikan, matkailun, luovien teollisuudenalojen sekä materiaalitutkimuksen aloilla.

Sinua voisi kiinnostaa

29.05.2024 Business Joensuu Oy:n uutisia

Täystyrmäys. Niin luonnehdittiin Heinäveden Kermanrannan satamaan tehdyn aluesuunnitelman saamaa kuntalaispalautetta Virpi Pakariselle keväällä 2022. Paluumuuttaja Pakarinen oli juuri aloittamassa...

28.05.2024 Business Joensuu Oy:n uutisia

Mediatiedote 28.5.2024 

Business Joensuun Mitä kuuluu? -yrityskampanja toteutetaan jo neljättä kertaa Heinävedellä kesäkuussa 2024. Kampanjan aikana Business Joensuun asiantuntijat ovat aktiivisesti...

15.05.2024 Business Joensuu Oy:n uutisia

VitalSigns Oy:n terveysteknologian innovaatio, Response 1.0 diagnostiikkalaite on voittanut Start Me Up -liikeideakilpailun pääpalkinnon. Älylaite mittaa ja analysoi lukuisia kehon biosignaaleja ja...

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista