Ohita valikko
{css=}

Kasvun polulle yrityksen kehittämisavustuksen ja maaseudun yritysrahoituksen avulla

Tiesitkö, että voit saada ELY-keskuksesta rahoitusta yrityksesi kehittämis- ja investointitoimenpiteisiin? Voit käyttää rahoitusta uuden liiketoiminnan luomiseen, kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen, sekä innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Yritysrahoitus tukee yritysten uudistumista sekä kestävää kasvua ja tuottavuutta.  Rahoitus on tarkoitettu pienille ja keskisuurille suomalaisille yrityksille.

Yrityksen kehittämisavustus tukee yrityksesi kokonaisvaltaista kehittymistä. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Maaseudun yritystukea voit hakea, jos yrityksesi sijaitsee maaseutualueella. Yritystoimintasi voi olla jotain aivan muuta kuin maataloutta. Maaseudun yritysrahoitus tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisille, eri toimialojen yrityksille, sekä aloittaville että laajentaville. Voit käyttää rahoitusta yrityksesi toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.  

ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

Kun mietit yrityksesi kehittämistä tai investointeja, me Business Joensuussa autamme sinua toimenpiteiden suunnittelemisessa, julkisten rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa ja rahoituksen haussa. Lue lisää palvelustamme.

Sinua palvelee

Veikko_Tahvanainen_Business_Joensuu

Veikko Tahvanainen
Yritysasiantuntija

veikko.tahvanainen@
businessjoensuu.fi

+358 50 408 8696
+358 10 419 8045 


YRITYSRAHOITUKSEN VAIHTOEHDOT

Tutustu tarkemmin ELY-keskuksen tarjoamiin yritysrahoituksen vaihtoehtoihin. Yrityksen kehittämisavustus tukee yrityksesi kokonaisvaltaista kehittymistä. Maaseudun yritystukea voit hakea, jos yrityksesi sijaitsee maaseutualueella - yritystoimintasi voi kuitenkin olla jotain aivan muuta kuin maataloutta. 

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustusta voit saada yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Rahoituksella jaetaan hankkeen toteutuksesta yrityksellesi aiheutuvaa riskiä.

Millainen yritys voi saada rahoitusta? Plus sign

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti yritykselle, joka on

 • alle 250 henkilöä työllistävä ja
 • liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase on enintään 43 milj. euroa,
 • eikä yritystä omista yli 25 % suureksi yritykseksi luokiteltava yritys

Yrityksellä tulee olla kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Millaisiin toimenpiteisiin rahoitusta voi saada? Plus sign

Kehittämistoimenpiteiden tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja parantaa merkittävästi kilpailukykyä.

Yrityksen kehittämisavustuksella voidaan tukea pk-yritysten merkittäviä kehittämis- ja investointihankkeita esimerkiksi digitalisaation hyödyntämiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen tai kiertotalouteen siirtymiseen. Painopisteinä ovat myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita, parantaa kansainvälistymisvalmiuksiaan tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kehittämisavustuksella voidaan tukea myös esimerkiksi tuotantolaitoksen laajentamista, uuden teknologian hankintaa tai ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä. 

ELY-keskus voi myöntää yrityksen kehittämisavusta myös kertakorvauksena kasvuun tähtäävälle pk - yritykselle, kun yritys selvittää uuden liiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuutta. 

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50-60 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. 

Investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–40 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Kehittämistoimenpiteenä voidaan rahoittaa esimerkiksi:

 • yrityksen liiketoimintaosaamisen,
 • kansainvälistymisen,
 • tuotteiden,
 • palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä,
 • pilotointia sekä
 • muuta niihin rinnastettavaa merkittävää yritystoiminnan kehittämistä 


Investointeina voidaan rahoittaa aineellisia ja aineettomia investointeja:

 • koneiden ja kaluston hankintaa
 • tuotantokäyttöön välttämättä tarvittavien toimitilojen rakentamista
 • investointeja aineettomiin oikeuksiin


Miten rahoitusta haetaan? Plus sign

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. 

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan EURA 2021 -järjestelmästä.

Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista.

Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Avustuspäätöksen yhteydessä on mahdollista maksaa myös ennakkoa. Maksua haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. 

Huomioitavia asioita

Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta. 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan lainsäädännön puitteissa myöntää lähes kaikkien toimialojen yrityksille, poissuljettuja ovat maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotanto sekä maataloustuotteiden jalostus. 

Avustuksen myöntämisessä huomioidaan kuitenkin Euroopan unionin toimialakohtaiset rajoitukset sekä ELY-keskuskohtaiset yritysrahoituslinjaukset, joilla ELY-keskukset ovat täsmentäneet rahoituksen suuntaamista. 

Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilta.


Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitusta voit saada, jos yrityksesi sijaitsee maaseutualueella. Maaseudun yritystukia myönnetään yrityksen perustamiseen, investointeihin sekä kehittämiseen. Yritystoimintasi voi olla muutakin kuin maataloutta.

Aloittavan yrittäjän tuet Plus sign

Käynnistystukea voidaan myöntää yrityksen perustamisen suunnitteluun tai yritystoiminnan aloittamiseen:  

 • yritystoiminnan suunnitteluun 1 000 euroa
 • yritystoiminnan kokeiluun 2 500 euroa
 • käynnistys- tai investointituen hakemisen valmisteluun 2 000 euroa
 • osa-aikaisen yrityksen käynnistämiseen 5 000 euroa
 • päätoimisen yrityksen käynnistämiseen 7 500 euroa
 • harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostamisen suunnitteluun 2 500 tai 5 000 euroa.

Tuki maksetaan jälkikäteen.

Mihin tukea voi käyttää?

Käynnistystuki on tarkoitettu ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin sekä matkoihin. 

Käynnistystuella voi hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi

 • markkinointisuunnitelman laadintaan
 • tuotannon suunnitteluun
 • investointien suunnitteluun
 • liiketoimintasuunnitelman laadintaan

Kuka voi saada tukea?

Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voi saada tukea  (5 000 eur tai 7 500 eur), jos:

 • yrittäjä on vähintään 18-vuotias ja ryhtyy yrittäjäksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa.
 • yrittäjällä tai perustettavan yrityksen määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
 • perustettava yritys sijaitsee maaseudulla.
 • perustettavalla yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • perustettava yritys toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Yritystoiminnan kokeilutukea (2 500 euroa) voi saada jo alle 18-vuotiaana.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

Tuen ehdot

Yritystoiminnan kokeilu (2 500 euroa) voi kestää enintään 4 kuukautta. Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan kokeiluun tai suunnitteluun vain, mikäli ei ole y-tunnusta. Kokeilutuki on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneelle henkilölle, joka ei hakuhetkellä harjoita taloudellista toimintaa, kuten palkansaajille, opiskelijoille ja nuorille.

Osa-aikainen yrittäminen (5 000 euroa) tarkoittaa, että harjoittaa yritystoimintaa 10–35 tuntia viikossa tai vastaavan työajan kausiyrittäjänä. Osa-aikaisen yrittämisen tavoitteena on yli 10 000 euron liikevaihto vuodessa. Yrityksellä on oltava y-tunnus. 

Päätoimisen yrittämisen (7 500 euroa) tavoitteena on vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto. Päätoimisen yrittämisen tulee tuoda toimeentulo yrittäjälle tai yhdelle työntekijälle. Yrityksellä on oltava y-tunnus, yrittäjän eläkevakuutus sekä valmis liiketoimintasuunnitelma.

Tukea voidaan myöntää yrityksen ostamisen suunnitteluun vain harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankkimiseen (2 500 euroa tai 5 000 euroa). Tuen hakemiseen ei tarvita y-tunnusta. 

Käynnistystukea myönnetään vain kerran vuosien 2023–27 aikana.

Tuen hakeminen

Käynnistystukea haetaan oman alueen Leader -ryhmästä. Jokaisella Leader -ryhmällä on omat valintakriteerinsä ja valintajaksonsa. 

Leader -ryhmät Pohjois- ja Keski-Karjalassa: 

Joensuun seudun Leader -yhdistys (Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Henävesi) 
Keski-Karjalan Jetina (Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi)
Vaara-Karjalan Leader (Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Juuka)
 
Rahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. 

Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta.


Yrityksen investointi- ja kehittämistuet Plus sign

Maaseudun yritystukea voidaan myöntää sekä yrityksen kehittämistoimenpiteisiin että investointeihin.

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • muuhun asiantuntija-apuun.

Investointitukea voi käyttää esimerkiksi

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • uusiutuvaa energiaa ja biopolttoaineita tuottavien ja myyvien laitosten perustamiseen ja laajentamiseen
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnin toteutettavuustutkimuksella voi selvittää aineellisen investoinnin toteuttamisvaihtoehtoja. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. 

Tuen määrä

Kehittämistukea voi saada 50 prosenttia hankittavan asiantuntijapalvelun kustannuksista. Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa
Investoinnin toteutettavuustutkimuksessa tukea voi saada 50 prosenttia kustannuksista. Kustannukset voivat olla yhteensä 3 000–50 000 euroa.

Pienimuotoisempaan kehittämiseen tukea voi saada paikalliselta Leader-ryhmältä: 

 • kehittämis- tai investointituen hakemisen valmisteluun 2 000 euroa
 • vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen 3 000 euroa (enintään 3 kertaa rahoituskauden aikana)

Investointitukea voidaan myöntää 20–40 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. 

Leader-ryhmät rahoittavat 5 000–100 000 euron investointeja ja ELY-keskukset 30 000–1,5 miljoonan euron investointeja.

Kuka voi saada tukea?

Kehittämis- tai investointitukea voi saada, jos:

 • on vähintään 18-vuotias ja toimii yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • yritys on mikroyritys, pieni yritys tai maataloustuotteita jalostava keskisuuri (alle 250 työntekijää) yritys
 • yritys sijaitsee maaseudulla
 • yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • työntekijöillä on riittävä ammattitaito
 • yritys toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.
 
Tuen ehdot

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä.

Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta.


Mikroyritysten energiainvestoinnit Plus sign

Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitseva yritys voi saada paikallisen Leader -ryhmän kautta tukea investointeihin, joiden avulla energiamuoto vaihdetaan uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian osuutta lisätään yrityksen omaan käyttöön tarvittavasta energiasta tai energia- ja materiaalitehokkuutta parannetaan yrityksessä. 

Tuen avulla yritys voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.
Investointitukea voidaan myöntää 30 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista. 

Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta.

Yritystuet maatilalle Plus sign

Maatilat voivat saada maaseudun yritystukea:

 • maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistämiseen
 • maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan kehittämiseen
 • maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan liittyviin investointeihin
 • maatilan toiminnan uudistamiseen liittyviin kokeiluihin.

Maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa on mikä tahansa muu yritystoiminta, joka ei ole maatalouden alkutuotantoa tai maataloustuotteiden jalostusta (ns. annex I -tuotteiden valmistus)

Tuen määrä

Maatalouden kokeilutukea voi saada 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa. 

Käynnistystukea maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen voi saada 5 000 tai 10 000 euroa.

Kehittämistukea voi saada 50 prosenttia hankittavan asiantuntijapalvelun kustannuksista. Kustannukset voivat olla korkeintaan 100 000 euroa, investoinnin toteutettavuustutkimuksessa korkeintaan 50 000 euroa.

Pienimuotoisempaan kehittämiseen haetaan tukea paikalliselta Leader-ryhmältä: 

 • kehittämis- tai investointituen hakemisen valmisteluun 2 000 euroa
 • yritystoiminnan aloittamisen tai yrityksen kehittämistoimenpiteiden suunnittelemiseen 1 000 euroa
 • vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen 3 000 euroa.

Investointitukea voi saada 20–40 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. Leader-ryhmät rahoittavat 5 000–100 000 euron investointeja ja ELY-keskukset 30 000–1,5 miljoonan euron investointeja.

Tuen ehdot

Maatalouden kokeilutukea voi saada vain toimiin, joihin maatalouden tukia ei myönnetä.

Maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan voi saada vain, jos harjoittaa yritystoimintaa maatilan kanssa samalla y-tunnuksella ja yritystoimintaa verotetaan maatilan kanssa yhdessä.

Käynnistämisavustuksen tavoitteena on vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto ja toimeentulo yrittäjälle yhdessä maa- ja metsätalouden kanssa.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investoinnin tulee olla käytössä vähintään kolme vuotta eikä sitä saa tuona aikana myydä.

Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta.

Miten maaseudun yritystukia haetaan? Plus sign

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä, riippuen haettavana olevasta yritystuesta. Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin.

Tukihakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Lisäksi liiketoimintasuunnitelma, rakentamisen suunnitelmat, sekä kustannusten kohtuullisuuden arviointi tarjouksin.

Investoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tullut vireille. 

Huomioitavaa: 

Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta. Rahoituksen suuntaaminen perustuu Manner-Suomen maaseutuohjelman ja sen alueellisten osioiden painotuksiin ja valintakriteereihin. Tuki ei saa vääristää kilpailua, joten tuen myöntäminen on harkinnanvaraista. 

Tarvitsetko apua rahoituksen hakemiseen? Ota yhteyttä!

Sinua palvelee
Kolme logo Euroopan Unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteutettavia toimia.