Ohita valikko

Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta

Hankkeen päätavoitteena oli pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Venäjällä ja venäjänkielisillä uusilla kohdealueilla.

Toteuttajat
Päätoteuttaja: JOSEK Oy
Osatoteuttaja: Pohjois-Karjalan kauppakamari

Rahoitus
Euroopan Aluekehitysrahasto, EAKR
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
JOSEK Oy
Pohjois-Karjalan kauppakamari

Päätavoitetta tarkentavat osatavoitteet:

Osatavoite 1: Pohjois-Karjalan vienti- ja tuontiyritysten tukeminen Venäjän markkinoille

Toimenpiteet / Osatavoite 1
• Yrityksiä avustetaan Venäjän markkinoille jatkamalla yhteistyötä mm. Karjalan tasavallan, Pietarin ja Sverdlovskin alueiden yhteistyökumppaneiden kanssa
• Tavaroiden liikkumisessa rajan yli jatketaan konkreettista yhteistyötä yritysten, Suomen (Niiralan tulli) ja Karjalan tullin kanssa
• Hankkeen projektihenkilöstö osallistuu tarvittaessa yritysten tukena Venäjän kontaktointimatkoille

Osatavoite 2: Itäsuomalaisten yritysten keskinäisen yhteistyön tiivistäminen venäjänkielisillä markkinoilla

Painopistealoina ovat metsäbiotalous, metalli ja hyvinvointi, terveys- ja hoivapalvelut ja erityisesti näiden alojen teknologia. Alueiden yrityksillä on osaamista, tuotteita ja palveluja, joita ne voivat tarjota venäjänkielisten kohdealueiden tarpeisiin.

Toimenpiteet / Osatavoite 2
Alueemme pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi on syytä tiivistää itäsuomalaisten yritystukiorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä. Järjestetään työkokoukset syys-lokakuussa 2015 maakunnittain Kuopiossa ja Mikkelissä, johon kutsutaan ko. maakunnan kauppakamarin ja kehittämisyhtiöiden edustajat. Järjestetään loka-marraskuussa 2015 yritysten ensimmäinen verkostoitumistilaisuus Joensuussa. Yrityksille tehdään kysely, jonka avulla kartoitetaan yritysten tahtotilaa Venäjän markkinoille, halukkuutta saada markkinatietoa uusista venäjänkielisistä alueista sekä halukkuudesta tehdä ylimaakunnallista yhteistyötä yritystasolla. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös maakunnan muiden Venäjä-toimijoiden keskuudessa.

Osatavoite 3: Uusien venäjänkielisten kohdemarkkinoiden löytäminen itäsuomalaisille yrityksille Kazakstanista ja Valko-Venäjältä

Toimenpiteet / Osatavoite 3
• Teetetään ostopalveluna markkinatietoa koskevat selvitykset Kazakstanista ja Valko-Venäjältä alueemme vahvojen osaamisalojen näkökulmasta. Selvitys koostuu alueiden liiketoimintaympäristön kuvauksista ja alueiden kehittämistarpeista, joihin yrityksemme voivat vastata ja tarjota osaamistaan.
• Järjestetään kolmen maakunnan yhteinen pk-yritysten verkostoitumistilaisuus vuoden 2016 alkupuolella, jossa esitellään em. tehtyjen selvitysten tulokset.
• Uusista kohdemaista hankkeessa mukana olevien pk-yritysten kannalta potentiaalisimmalle järjestetään kontaktointimatka, jolla luodaan pohjaa yhteistyölle tapaamalla alueen viranomaisia, hallintoa ja yrityksiä yhteistyökumppaneiksi.

Hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia:
1. Venäjälle aiemmin luotujen yhteistyöverkostojen hyödyntäminen ja ylläpitäminen.
2. Yritysten keskinäinen verkostoituminen ja yhteistyö yli toimialojen ja maakuntarajojen on saatu käyntiin
3. Yritykset ovat saaneet lisää valmiuksia Venäjän markkinoille
4. Uudet yhteistyöverkostot uusilla venäjänkielisillä kohdealueilla
5. Markkinatietoa uusilta, venäjänkielisiltä kohdealueilta
6. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon kauppakamareiden ja kehittämisyhtiöiden välinen yhteistyö on tiivistynyt yritysten avustamisessa venäjänkielisille markkinoille
7. Team Finland -verkostoyhteistyö on saatu käyntiin Itä-Suomessa
8. Yritykset ovat saaneet lisää valmiuksia Venäjän markkinoita korvaaville uusille kohdealueille

Hankkeen kesto: 1.9.2015 - 30.6.2016

Kolme logo Euroopan Unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan kauppakamari logo

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista