Ohita valikko

Take Me Home Country Road

Take Me Home Country Road – Uudet digitaaliset ratkaisut ja monilähdetieto metsäteiden kulkukelpoisuuden ennustamisessa

Alemman tieverkon kunnon heikkeneminen aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia maa- ja metsätaloudelle, matkailulle ja muille maaseudun elinkeinoille ja asujille. Ilmaston muutoksen ja leudompien talvien myötä teiden rasitus vain kiihtyy eikä tiekuntien keskimäärin heikko aktiivisuus ylläpitotöiden toteutuksessa paranna tilannetta. Huolestuttavasta kehityksestä kärsivät osallaan myös marjastajat, sienestäjät, retkeilijät ja muut virkistyskäyttäjät tai vaikkapa palo- ja pelastustoimi.

Take Me Home Country Road -hanke kokoaa yhteen tutkijat ja teiden käytön asiantuntijat tavoitteena kattava tieto metsäteiden ja muiden sorateiden nykytilanteesta ja kuljetuskelpoisuudesta. Metsäsuunnittelua varten kerättävän LiDAR-inventointidatan avulla tuotetaan metsätien sijainti- ja profiilitieto. Tieto yhdistetään avoimesta datasta saatavaan maaperätietoon ja erilaisten tietä rikkomattomien mittausten tuottamaan tietoon tien rakenteesta ja kantavuudesta. Täsmäseurantakohteiden avulla selvitetään, kuinka kantavuus muuttuu eri sääolosuhteissa ja vuodenaikoina. 

Metsäsuunnittelua varten muutoinkin kerättävän inventointitiedon ja GTK:n avoimen maaperädatan avulla mallinnetaan metsätien staattinen kuljetuskelpoisuus, joka on riittävän tarkka arvio kuvaamaan tien yleistä liikennöitävyyttä, tunnistamaan kunnostustarpeen ja tärkeimpien kunnostusta vaativien kohtien sijainnin. Täsmäseurantakohteiden avulla pyritään mallintamaan edelleen tien dynaaminen kuljetuskelpoisuus eli mikä on tien kantavuus nyt tai ennustettujen säiden tuloksena vaikkapa viikon kuluttua.  Tiedon avulla voidaan tulevaisuudessa välttää liikennöinti silloin, kun tien kantavuus ei sitä särkymättä salli.

Kantavuusmittauksista, staattisesta kuljetuskelpoisuudesta ja dynaamisen kuljetuskelpoisuuden mallinnuksesta hankkeessa vastaa Itä-Suomen yliopisto, samoin kuin puukuljetuksen ammattilaisille suunnatun ns. hiljaisen tiedon keruusta. Luke toteuttaa täsmäseurantakohteiden toteutuksen ja niiden avulla luotavan tien digitaalisen kaksosen pilotoinnin. Business Joensuun laatiman tiekartan tehtävänä on kartoittaa polku ajantasaisen, tien kuljetuskelpoisuuden kertovan tietopalvelun kehittämiselle.

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2022 – 31.12.2023

Koordinaattori: Luonnonvarakeskus (LUKE),  kari.vaatainen@luke.fi
Partnerit: Itä-Suomen yliopisto (UEF), Business Joensuu Oy, timo.tahvanainen@businessjoensuu.fi

Kokonaisbudjetti: 436 000 €, josta EAKR-rahoitus 80%
Rahoittajat: Euroopan Unioni / Euroopan Aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

 

Itä-Suomen_yliopisto_Business_Joensuu  Luonnonvarakeskus LUKE:n logo  01_BJOE_musta-keltainen

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista