Ohita valikko

RARE

Itä - Pohjois-Suomen neljä maakuntaa käsittävän hankealueen Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo kallioperän mahdollisuudet mustissa kivissä, graniiteissa ja erikoiskivissä kiinnostavat investoimaan esiintymiin ja louhintaan. Myös alueen kivenjalostus saa kilpailuetua paikallisista raaka-aineista.

Varantojen puuttuminen ja vähäiset louhintamäärät ovat kuitenkin hidastaneet teollisuuden monipuolistumista ja kasvua. RARE -hankkeen päätavoitteena on kiviliiketoiminnan volyymin kasvattaminen sen kaikilla osa-alueilla louhinnasta jalostukseen, raaka-aineesta tuotteisiin.

Toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Uusien varantojen etsintä
  2. Varantojen käyttöönotto
  3. Tuotannon käynnistämisen parhaat käytännöt
  4. Vaijerisahaus ja muut resurssitehokkaat louhintatekniikat
  5. Ympäristönsuojelun kehittäminen
  6. Innovatiiviset jalostustekniika
  7. Sivukivien tuotekehitys
  8. Vähähiilisen luonnonkiven arvot ja imago

Toimenpiteillä kehitetään kiviteollisuuden toimintaympäristöä kokonaisuutena, sen keskeisillä osaamiskriittisillä osa-alueilla – varantoja ympäristötutkimus, tuotantotekniikka, tuotekehitys, markkinointi ja yrityskehitys. Vaikuttavuuden mittareita ovat uudet louhimot ja kivimateriaalit, kiveä säästävän louhintatekniikan käyttöönotto ja kehittyneet jalostuskonseptit, myös sivukivituotteille. Geologian tutkimuskeskus toimii hankkeen päätoteuttajana. Maakunnallisia osatoteuttajia ovat Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK Oy; Kainuun Etu Oy; Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, PIKES ja Oulunkaaren kuntayhtymä.

Hyödyt ja kohderyhmä
Projekti aktivoi toimillaan uuden yritystoiminnan käynnistymistä hanke-alueelle, toimintavolyymien lisäämistä, innovaatioiden ja resurssitehokkuuden kautta saatavaa kilpailukykyä ja kasvua. Tuotannon kehittämispalveluja tarjoavat myös seudulliset kehittämisyhtiöt. Hankkeen tuloksista hyötyvät suoraan paikalliset ja alueelle tuotantoaan siirtävät louhintayritykset, myös kiveä jalostava teollisuus. Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat alan palveluja tuottavat louhinta- ja kuljetusalan urakointiyritykset, louhinnan ja jalostuksen laitevalmistajat, ympäristöalan tutkimusorganisaatiot, mittaus- ja testauspalveluja tuottavat laboratoriot.

Projektin kesto: 1.6.2015 - 30.6.2018

Rare-projektin logot

Vanhan ohjelmakauden logo Euroopan Unioni - Euroopan Aluekehitysrahasto - Euroopan sosiaalirahasto   Logo Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

 

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista