Ohita valikko

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma -hanke 2015-2017

Pohjois-Karjalaan vuonna 2014 laaditussa matkailun teema- ja toimenpideohjelmassa määriteltiin ne linjaukset ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan vauhdittaa Pohjois-Karjalan matkailun yrityslähtöistä kasvua ja kehittymistä.

Palautteen perusteella yrittäjät pitivät tärkeinä kansainvälisen matkailun kasvattamista, matkailukeskittymien kilpailukyvyn parantamista, tapahtumamatkailun kehittämistä sekä maakunnan matkailun kehittämisresurssien ohjaamista suurimpiin kokonaisuuksiin.

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 -hankkeen tavoitteena on yhteisten toimenpiteiden kautta toimialan liikevaihdon, työllisyyden ja investointien kasvattaminen Pohjois-Karjalassa. Tavoitteisiin tähdätään suuntaamalla hankkeen kautta osaamista ja resursseja matkailuyritysten kansainväliseen tuote-kehitykseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämistoimien aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen.

Hanke toteutetaan 1.1.2015–31.12.2017, ja sen sisällöllinen toteutus on jaettu neljään työpakettiin.

Hankekokonaisuuden koordinoinnista ja hallinnoinnista sekä maakunnan matkailun kasvupaketista vastaa Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy vastaa Joensuun seudun matkailun kasvupaketista, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI Keski-Karjalan osuudesta sekä Pielisen Karja-lan Kehittämiskeskus Oy PIKES Pielisen Karjalan alueesta. Esitetyllä neljällä työpaketilla saavutetaan yhteistyömalli, jolla selkeytetään ja tehostetaan seudullisten elinkeinoyhtiöiden sekä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n välistä työnjakoa maakunnan matkailuelinkeinon edistämiseksi. Yrittäjien kanssa tehtävä kehitys- ja yhteistyö on hankkeessa erittäin näkyvässä roolissa, ja alueellisesti sitä toteutetaan seudullisten yrityskehittäjien kanssa.

Hankkeen määrällisinä tavoitteina sitoudutaan Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelman tavoitteisiin:
– Matkailun rekisteröity majoituskapasiteetti kasvaa keskimäärin 3 % vuodessa
– Majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
– Matkailutoimialan liikevaihto kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa
– Matkailun työpaikat kasvavat keskimäärin 3 % vuodessa

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.827.404 €. Hankkeen rahoitus koostuu Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-tuesta (70 %), kuntarahoitusosuudesta (14 %) sekä yritysrahoituksesta 16 %.

Hankkeen englanninkielinen nimi on ”The Growth Program of Travel Business 2015-2017”

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista