Ohita valikko

Pienyritysten koulutustuki – Protek

Pienyritysten koulutustuki - Protek toteutettiin Pohjois-Karjalassa maakunnallisena hankkeena, jossa ovat mukana kaikki seudulliset kehittämisyhtiöt (JOSEK Oy, PIKES Oy ja KETI Oy), Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan TE-keskus ja Keski-Karjalan yrittäjäjärjestöt.

Hanke on osa valtakunnallista PROTEK –kehittämisohjelmaa (ESR). Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2008- 31.12.2010.

Projektin tavoitteet
Toiminnan painopiste oli pien- ja mikroyritysten kehittämisessä, mutta harkinnanvaraisesti kohderyhmään voitiin ottaa myös suurempia yrityksiä. Erityisesti yritysverkostojen koulutuksissa koulutuksiin voitiin ottaa mukaan yritykset henkilöstömäärästä riippumatta. Koulutus- ja kehittämistoimet pyrittiin toteuttamaan Protek -mallin mukaisesti yritysverkostoja kouluttamalla, koulutusta varten perustettuja ad hoc -verkostoja kehittämällä tai yksittäisten yritysten kehittämishankkeita toteuttamalla. Lisäksi toteutettiin osahankkeet yrittäjien välisen hiljaisen tiedon siirtämiseksi, työtapaturmien ehkäisemiseksi ja taloustaantumaan liittyviin ongelmiin vastaamiseksi.

Projektin vaikutukset
Projektin toteutus päättyi 31.12.2010. Toteutetuista osahankkeista on tehty yrityskohtaisten vaikutusten arviointi. Arvioinnit ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta.

Pienyritysten koulutustuki – PROTEK: Vaikutusarvio, Juvenes Print, Tampere 2010 (Itä-Suomen ykiopiston oikeustieteellisiä julkaisuja  N:o 27)

Nolla tapaturmaa Pohjois-Karjalassa vaikutusarvio 22.11.2010

Kunnari toimintamallin vaikutusarvio 9.11.2010

Palvelut
Tukea pienyritysten koulutusprojektien toteutukseen ja rahoitukseen:

Hankkeen julkinen (ESR) tuki edellyttää hankintojen kilpailuttamista, joten tukea ei voida myöntää yrityksen itse toteuttamiin sisäisiin koulutuksiin, eikä jälkikäteen. Ota yhteyttä hankehenkilöstöön jo koulutusta suunnitellessasi.

1. Yritysten ja yritysverkostojen koulutussuunnittelun tukeminen

Verkostojen avulla käynnistetään soveltuvin osin useiden yritysten yhteisiä koulutushankkeita, joilla saadaan aikaan sekä kustannussäästöjä että verkostojen tiivistymistä. Yritysneuvojat auttavat koulutussuunnittelussa ja sopivan kouluttajan etsimisessä. Koulutussuunnittelu on yrityksille maksutonta.

2. Koulutustuki yrittäjien ja henkilöstön koulutukseen yrityksen koosta riippuen jopa 80% koulutuskustannuksista

Hankkeen avulla pienyritykset voivat saada tukea henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Yrittäjien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen toteutetaan yhteishankintakoulutuksena, jonka rahoittaa Pohjois-Karjalan TE-keskus. Yritysneuvojat auttavat yrityksiä tunnistamaan koulutustarpeet ja valmistelevat koulutushankkeet.

TE-keskus tekee sopimukset kouluttajien kanssa ja huolehtii laskutuksesta. Koulutusten toteutuksiin on mahdollista saada osarahoitusta TE-keskukselta, matka- ja palkkakuluihin tukea ei voida myöntää.

Hanke päättyi 31.12.2010. Josekin yritysneuvonta avustaa jatkossa koulutushankkeiden toteutuksessa.

Logo JOSEK Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Oy  Logo Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto    Logo Ohjelmakausi 2007-2013 Vipuvoimaa EU:lta Logo Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ELY

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista