Ohita valikko

Osaava Joensuun seutu – Ammattitaitoista työvoimaa ja yrittäjyyttä

Onko yritykselläsi rekrytointitarvetta, mutta sopivaa osaajaa ei löydy? Osaava Joensuun seutu -hankkeessa pureudutaan kohtaanto-ongelmaan eli toisaalta meillä on työttömiä työnhakijoita, mutta toisaalta yritykset eivät koe löytävänsä osaavaa työvoimaa.

Tärkeimpänä tavoitteenamme on edistää Joensuun seudulla ammattitaitoisen osaavan työvoiman saatavuutta sekä yrittäjyyttä joustavasti, ketterästi ja reagoivasti.

Edistämme yritysten tarpeiden ja koulutuksen kohtaamista, jotta työpaikkoja syntyisi ja yritykset saisivat osaavia työntekijöitä. Lisäksi edistämme yrittäjyyden uusia muotoja. Hankkeesta on mahdollista saada tukea myös yritysten omistajanvaihdostilanteisiin.

Yhtenä käytännön toimenpiteenä on ”Mestari – Kisälli -koulutustehdas”, jota toteutamme yhteistyössä työvoimahallinnon rinnakkaishankkeen sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. Mallin avulla siirretään työtehtävien vaatimaa ammattitaitoa sekä yrityksen hiljaista tietotaitoa tulevalle työntekijälle. Työnhakijan osaamista syvennetään tai ammattitaitoa laajennetaan kisällikoulutuksella. Vastaavasti yrityksille on suunnattu mestari/työpaikkaohjaajakoulutusta, johon osallistuvat toimivat yrityksessä työssäoppimassa olevien kisällien työpaikkaohjaajina. Mestari-Kisälli -koulutustehdas on todettu toimivaksi ja työllistämistä edistäväksi malliksi jo mm. Keski-Karjalassa.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017–30.9.2020.

Hankkeen toteuttaja on Business Joensuu Oy.

Projektia osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Facebook-sivu: Osaajia Pohjois-Karjalaan

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb  Logo Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista