Ohita valikko

Luovien alojen jalostaminen

Hankkeessa selvitetään luovien alojen yritysten kehittämistarpeita haastatteluiden sekä pilottikokeilujen avulla.
 
Hankkeen tavoitteet:
 
Hankkeen päätavoitteena on luoda Joensuun seudun / Pohjois-Karjalan luovien alojen kehittämispolku konkreettisine sisältöineen ja tavoitteineen. Päätavoitetta tukevat osatavoitteet ovat;

 1. Luoda Business Joensuulle toimintamalli luovien alojen kehittämispalveluksi,
 2. Tiivistää ja konkretisoida yhteistyötä Business Finlandin kanssa luovien alojen valtakunnallisessa kehittämiskokonaisuudessa ja
 3. Käynnistää verkostoituminen eri puolella Suomea olevien kehittämisyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat palveluja luovien alojen kehittämiseen.
   

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeen konkreettinen toteutus on jaettu seuraavaan viiteen vaiheeseen:

 • Vaihe 1: Määrittelyvaihe 1.9. – 30.9.2022
 • Vaihe 2: Haastatteluvaihe 1.10. – 31.12.2022
 • Vaihe 3: Pilottikokeiluvaihe 1.12.2022 – 28.2.2023
 • Vaihe 4: Kansallisen tason yhteistyövaihe 1.10.2022 – 28.2.2023
 • Vaihe 5: Raporttien viimeistelyvaihe 1.2. – 28.2.2023

Kertakorvaushankkeen tuloksena syntyy seuraavat kirjalliset raportit:

 • Tuotos 1: Haastatteluraportti.
 • Tuotos 2: Pilottikokeiluraportti.
 • Tuotos 3: Kansallisen tason yhteistyö ja hyvät käytännöt -raportti.
 • Tuotos 4: Yhteenvetoraportti hankkeen tuloksista.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2022 - 28.2.2023.
 
Rahoitus:  Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Hankkeen budjetti on 49 220 euroa, josta maakuntaliiton rahoitusosuus 80 % ja Business Joensuun omarahoitus 20 %.
 

Business Joensuun logo

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista