Ohita valikko

Karjalainen kauppamies kansainvälistyy – teollisuuden vireä tulevaisuus

Hankkeen keskeisenä ideana on teollisten ja tuotannollisten ja niitä palvelevien pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen, kasvattaminen ja kansainvälistäminen Pohjois-Karjalassa, jonka myötä syntyy uusia työpaikkoja sekä vientituloja maakunnan yrityksiin.

Projektissa aktivoidaan, suunnitellaan ja resursoidaan yritysten markkinointiin, myynnin edistämiseen ja kansainvälistymiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita. Lisäksi tunnistetaan yritysten tarpeet hyödyntää mm. Finpron laajaa asiantuntijaverkostoa globaalisti. Hankkeessa toimitaan sillanrakentajana pk-yritysten ja erilaisten palvelutuottajien välillä.

Hankkeen tuloksena yrityksiä ja yritysryhmiä kehitetään pitkäjänteisesti vaihe vaiheelta kohti kansainvälistä liiketoimintaa ja yritysten markkinatietämys sekä myynti-, markkinointi- ja asiakasprosessit kehittyvät. Lisäksi yritysten välistä yhteistyötä tiivistetään Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Maakunnallisen hankkeen hallinnoijana toimii Joensuun Tiedepuisto Oy ja osatoteuttajina toimivat myös Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2017.

Hankkeen kokonaisbudjetti: 1 722 160 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 1 119 404 euroa.

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista