Ohita valikko

Karelia HUB – Multimodaalisen kuljetusjärjestelmän kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten logistiikkaratkaisujen kehittäminen sekä yritysverkostojen vahvistaminen kaupan ja teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Karjalassa.

Multimodaalisissa kuljetusketjuissa (=useita kuljetusmuotoja) hyödynnetään kaikkien kuljetusmuotojen vahvuuksia optimaalisesti, jolloin saavutetaan korkean palvelutason kustannus- ja energiatehokas kuljetuskonsepti.

Tavaraliikenteen lisääminen tuonnissa ja viennissä edistää koko maakunnan elinvoimaisuutta ja lisää työpaikkoja palveluissa ja teollisuudessa. Kasvava teollisuuden potentiaali tarvitsee toimivan ja kustannustehokkaan logistiikkamallin toiminnan tehostamiseksi ja tavaravirtojen joustavan liikkuvuuden takaamiseksi.

Hankeen kohderyhmänä ovat tuonti-, vienti- ja logistiikkayritykset Skandinavian, Venäjän ja Aasian välisessä liikenteessä.

Hankkeen toimenpiteet työpaketteina:
1. Modernin ja multimodaalisen kuljetusjärjestelmän kehittäminen Pohjois-Karjalaan
2. Kaupan logistiikan vaihtoehdot ja toteutustavat
3. Matchmaking-matkat, workshop-toiminta ja seminaarit

Hanketta hallinnoi KETI ja osatoteuttajana on Joensuun Tiedepuisto.

Hankkeen toteutusaika: 2.1.2018–31.12.2019.

Hankkeen kokonaisbudjetti: 336 520 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 235 564 euroa.

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista