Ohita valikko

Kaivannaisalan kehittämishanke KAKE

Hankkeen päätavoitteena oli tukea maakunnan pk-yritysten kasvua ja pyrkimyksiä päästä mukaan kaivannaisteollisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin.

Lisäksi hanke tuki kaivannaisalan maakunnallista edunvalvontaa ja kaivannaisstrategian käytännön toteutusta, sekä loi ja käynnisti yhteisiä ylimaakunnallisia Itä – ja Pohjois- Suomen välisiä kaivannaisalan kumppanuuksia, verkostoja ja muita konkreettia toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteet olivat työpaketeittain seuraavat:


WP 1 yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen
Tavoitteena oli tunnistaa maakunnasta ne kasvuhaluiset ja – kykyiset yritykset, joilla on edellytyksiä tarttua edellä kuvattuihin mahdollisuuksiin sekä tukea niiden pyrkimyksiä uuden liiketoiminnan kehittämiseen

WP 2 Uusien Itä – ja Pohjois-Suomen (IP) alueen ylimaakunnallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen yhteistyössä IP alueen toimijoiden kanssa
Tavoitteena osallistua aktiivisesti IP alueen toimijoiden yhteistyön kehittämiseen ja uusien kumppanuuksien, verkostojen ja muiden konkreettisten toimenpiteiden valmisteluun. Yhteensä tavoitteena on 3-5 uuden, maakunnan yritystoimintaa tukevan kumppanuusverkoston ja – toimenpiteen luominen vuoden 2016 loppuun mennessä.

WP 3 Imago ja tiedottaminen sekä kansallinen vaikuttaminen
Tavoitteena oli vaikuttaa myönteisemmän mediakuvan syntymiseen tuomalla julki toimialan kehitysvaikutusta maakunnassa sekä tukea monipuolisen ja objektiivisen keskustelun aikaansaamista maakunnan ja valtakunnan mediassa.


Arvioidut tulokset ja vaikutukset:

  • Maakunnan pk- yritykset pääsevät mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin ja konsortioihin
  • Alan yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja eriasteisen kaivannaisalan koulutuksen verkostoituminen lisääntyy
  • Maakunnan tunnettuus ja imago paranevat
  • Alan yritysten liikevaihto kasvaa ja uusia työpaikkoja syntyy alan yrityksiin
  • Suorien kansallisen ja kansainvälisten tukirahoitusten volyymi maakunnassa kasvaa
  • Alaa tukeva neuvonta- ja palvelujärjestelmä vahvistuu maakunnassa osana Josekin toimintaa
  • Maakunnasta tulee merkittävä ja tunnustettu alan osaaja valituilla erityisosaamisalueilla

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2014 - 31.12.2016

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista