Ohita valikko

Investointeja Itä-Suomeen -Valmennusohjelma

Investointeja Itä-Suomeen -Valmennusohjelman avulla tuemme kasvuhakuisten ja kansainvälisesti kilpailukykyisten pk-yritysten syntymistä ja kilpailukykyisen toimintaympäristön luomista Itä-Suomeen.

Edistämme elinkeinorakenteen ja yrityspohjan monipuolistamista ulkomaisten yritysten sijoittumis- ja investointiedellytyksiä kehittämällä. Tämä vaatii laaja-alaista alueiden tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä. Tavoitteemme on kasvattaa ammattimaisesti valmisteltujen investointikohteiden laatua ja määrää sekä paikallisten kehittämisyhtiöitten Invest in- ja Team Finland toimijoiden sekä KV-KIBSien (kansainvälistymiskonsulttien) osaamistasoa. Hanke tähtää kansallisen Invest-in toiminnan maastouttamiseen Itä-Suomeen.

Hanke on kolmen maakunnan yhteishanke, jota rahoittavat Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukset. Se on yhteishanke Invest in Finlandin, Josekin & Joensuun Tiedepuiston, Miktechin (Miksein), Navitas Kehityksen, Kuopio Innovationin, Savonlinnan Seudun ja Iisalmen kaupungin välillä. Josek edustaa myös Pielisen Karjalaa ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiötä (KETI:ä).

Tulokset
Alueen pk-yrittäjien ja julkisten toimijoiden osaaminen kehittyy: Kehittämisyhtiöiden Invest in-toimijat harjaantuvat roolissaan investointikohteiden valinnassa ja niiden kehittämisessä, pk-yritykset oppivat laatimaan kohteestaan liiketoimintasuunnitelman, investorimemon ja esittämään sen sijoittajille. Pk-yritysten valmiudet sijoittajatapaamisiin kasvavat, onnistumisen mahdollisuudet ja sijoitusehdot paranevat. Toiminnan ammattimaisuus kasvaa, mikä lisää investointien kotiuttamistodennäköisyyttä.

Invest in Finlandin näkökulmasta tämä ESR ja siihen liittyvä EAKR-hanke ovat uusi, kumppanuusmallinen tapa tehdä yhteistyötä kehittämisyhtiöiden kanssa. Tämä toimintamalli aloitettiin pilotin aikana; sen jalkauttaminen on saatu alulle, mutta se vaatii jatkotyötä. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen tapa tehdä aluekehitysyhteistyötä Invest in Finlandille. Hankkeen avulla rakennetaan alueellista tarjoamaa ammattimaisesti ja samalla valmennetaan ja kehitetään alueellisten toimijoiden osaamista. Tavoitteena on, että jokaisella valmennuskierroksella hankesalkkuun saadaan neljä uutta investointikohdetta.

Projektin toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2018

 

Kolme logoa: Finpro, Invest in Finland ja Business Joensuu EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb  Logo Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista