Ohita valikko

Innovaatioita ja niiden kaupallistamista

Pohjois-Karjalassa on runsaasti metsäbiotalouden osaamista, monipuolisesti alan yrityksiä ja elinkeinoelämää sekä mahdollistaviin teknologioihin liittyvää huippuosaamista. Osaamiskeskittymän kyvyssä tuottaa uusia kaupallisia innovaatioita ja kansainvälisille markkinoille suuntaavia ja siellä menestyviä yrityksiä on kuitenkin parantamisen varaa.

Hanke luo edellytyksiä synnyttää uusia innovaatioita ja yritystoimintaa, systematisoi ja kehittää työkaluja innovaatiotoiminnan tehostamiseksi sekä kehittää yritysten ja tutkimusmaailman välistä vuoropuhelua. Tavoitteena on myös aktivoida toimi- ja osaamisalojen välistä kehitystoimintaa sekä hyödyntää näiden välisiä rajapintoja uusien innovaatioiden lähteenä metsäosaamisen näkökulmasta.

Hankkeessa etsitään ja jalostetaan liiketoimintaideoita ja tuetaan niiden kaupallistamista joko olemassa olevissa tai perustettavissa uusissa yrityksissä. Se tuottaa yrityksiin uusia tuotteita ja liiketoiminta-alueita, tuotteiden prototyyppejä, käytännön demonstrointeja, uusien tuotteiden kotimaisia ja kansainvälisiä referenssitoimituksia sekä pääomasijoituksia ja ideoiden/tuoteoikeuksien siirtoja innovaatioita hyödyntäviin yrityksiin.

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy tutkimukseen tai tutkimuslaitosten osaamiseen ja mahdollistavien teknologioiden hyödyntämiseen perustuvia ratkaisuja yritysten tuotekehityksessä tai tuotannossa kohtaamiin haasteisiin sekä uusi toimintamalli osaamisen siirrolle tutkimuslaitoksesta yrityksiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESin, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2014-31.12.2016.

 

Business Joensuun logo       PIKES Oy:n logo    KETI:n vanha logo

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista