Ohita valikko

ICT Hub Joensuu -kasvuohjelma

ICT Hub Joensuu -kasvuohjelmalla tavoitellaan kehitystä, jossa Joensuun seutu nähdään vetovoimaisena Joensuun Tiedepuiston ympärille rakentuvana ICT Hubina (digitaalinen innovaatiokeskus) ja jossa alan yritykset kehittyvät, kasvavat ja houkuttelevat uusia yrityksiä ja osaajia Joensuun seudulle.

Hankkeessa laaditaan analyysi ja sen perusteella johtopäätökset alueen ICT-toimialan tilanteesta. Tämä selvitys tulee toimimaan pohjatietona koko projektin toiminnan tarkemmassa käytännön suunnittelussa.

Hankkeen osatavoitteet:

  • Alan yritysten liiketoiminta- ja tuotekehitysosaamisen kehittyminen, TKI-toiminnan lisääminen ja uusien yritysten ja spinoffien syntyminen
  • Suomessa ja kansainvälisesti kiinnostavan ja halutun kasvuympäristön syntyminen ja palvelut alan yrityksille, toimijoille ja osaajille,
  • Joensuu ICT Hub, joka tulee toimimaan ns. digitaalisena innovaatiokeskuksena.
  • ICT-toimialan alueellisen arvoketjun kehittyminen ja vahvistuminen sekä yritysten uudet sijoittumiset ja investoinnit alueelle (ml. spinoffit ja start-upit).

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Joensuun seudulla toimivat ICT-alan yritykset sekä Joensuun seudulle houkuteltavat ja sijoittuvat alan yritykset. Hankkeen toteutusaikana järjestetään 10-15 ryhmämuotoista valmennustilaisuutta/kokonaisuutta eri liiketoiminnan kehittämisen ja tuotekehityksenteemoista hyödyntäen myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi hankkeessa edistetään ICT-alan yritysten ja osaajien verkostoitumista sekä alueen ja toimialan veto- ja pitovoimaa tavoitteellisten ja fasilitoitujen tilaisuuksien kautta, tavoitteena järjestää yhteensä noin 20 kpl eri teemaan keskittyvää tilaisuutta. Hankkeen aikana konseptoidaan ja lanseerataan vuosittainen Joensuu ICT Hub -megatapahtuma, jolla myös houkutellaan Joensuunseudulle uusia osaajia ja yrityksiä.

Hankkeessa edistetään ICT-alan yritysten törmäyttämistä julkishallinnon, oppilaitosten ja muiden toimialojen yritysten kanssa ja näistä kohtaamisista tavoitellaan noin 5 kpl uusia, konkreettisiin tarpeisiin perustuvia pilottikokeiluja. Piloteista voi syntyä esim. TKI-toimintaa, startup- ja spinoff-yrityksiä ICT-alalle ja/tai uusia palveluja/ratkaisumalleja. Piloteista syntynyt liiketoiminta ohjataan jatkokehitettäväksi Business Joensuun muihin palveluihin. Pilottikokeilut ovat luonteeltaan laajemmin yritysten toimintaympäristöä kehittäviä, jolloin niiden tulokset ovat julkisia ja yleisesti hyödynnettäviä. Pilottikokeiluista ja niiden tuloksista laaditaan raportit, jotka ovat muiden yritysten ja toimijoiden hyödynnettävissä.

Hankkeessa laaditaan Joensuu ICT Hubin (digitaalinen innovaatiokeskus) brändi sekä suunnitellaan ja käynnistetään Hubin markkinointi ja viestintä.
Joensuun seudulla on tämän hankkeen toimenpiteillä hyvät edellytykset saada valtakunnallista näkyvyyttä ja tunnettuutta ja kasvaa kansainvälisesti tunnetuksi ja vetovoimiseksi ICT-osaamisen keskittymäksi

Toteutus: 1.4.2023 – 30.11.2025

Projektia rahoittavat: Euroopan Unioni, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Business Joensuu Oy

Rahoitus yhteensä:  710 077 €, josta EU:n ja valtion rahoitus 532 558 € (75 %)

FI Euroopan unionin osarahoittama_PANTONE

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista