Ohita valikko

Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä

Projektin keskeisenä tavoitteena oli luoda Joensuun kaupungille hankintastrategia ja kannustaa yrityksiä osallistumaan tarjouskilpailuihin. Kuntasektorin tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on merkittäviä vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Pohjoiskarjalaisten yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että julkisten hankintojen osaaminen alueella lisääntyy.

Konkreettiset toimenpiteet:

  • luotiin Joensuun kaupunkikonsernille julkisia hankintoja ohjaava strategia ja määriteltiin toimintamallit ja hankintaprosessit sekä prosesseja tukevat työkalut, jossa huomioitiin erityisesti innovatiivisten hankintojen toteuttaminen
  • kehitettiin yritysten toimintaympäristöä julkisten hankintojen avulla sekä ostajien (julkisen sektori) että tarjoajien (yritykset) näkökulmasta

Edellä mainittujen projektin tavoitteiden saavuttamiseksi projektissa toteutettiin konkreettisia toimenpiteitä neljässä työpaketissa (TP1 – TP4):

  • TP1 Konseptin suunnittelu, määrittely ja kehittäminen
  • TP2 Pk-yritysten aktivointi sekä työkalujen kehittäminen julkisiin hankintoihin
  • TP3 Julkisia hankintoja ohjaavan strategian laadinta Joensuun kaupunkikonsernille
  • TP4 Innovatiivisten julkisten hankintojen pilotointi

Hankkeessa tultiin yritysten aktivoinnin ja käytännön opastuksen lisäksi laatimaan selkokielinen hankintaopas sekä painettuna että sähköisenä versiona. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön alueelle soveltuva pienhankintaportaali.

Projektin hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana oli Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Projektin toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä Joensuun kaupungin, Joensuun seudun hankintatoimen, Joensuun Yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n, Itä-Suomen yliopiston ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n kanssa.

Projektin toteutusaika on 1.1.2014–31.8.2015.

Projektin rahoitus: Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi hankkeelle yritysten toimintaympäristötukea. Hankkeen muina rahoittajina olivat JOSEK Oy ja Joensuun kaupunki.

Logo Ohjelmakausi 2007-2013 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Logo Ohjelmakausi 2007-2013 Vipuvoimaa EU:lta Vanha Joensuun kaupungin logo ELY-keskus_logo_suomi Business Joensuun logo

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista