Ohita valikko

Grow2Lead

Projektin kautta tuetaan pk-yritysten kasvupotentiaalin tunnistamista, kasvun suunnittelua työyhteisöä sitouttaen ja kasvun johtamista ryhmämuotoisen valmentavan vertaisryhmäprosessin kautta.

Projektissa kehitetään 3-vaiheinen valmentava vertaisryhmäprosessi. Prosessin vaiheet ovat: Roadmap, Grow² ja Lead. Roadmap -vaihe madaltaa yrityksen osallistumiskynnystä ja auttaa tunnistamaan oman kasvupotentiaalin. Grow² auttaa fokusoimaan kehittämistoiminnan ja aikatauluttamaan toimenpiteet. Lead tukee pitempiaikaista kasvun toimeenpanoa ja kasvun johtamista.

Kaikissa prosessin vaiheissa pyritään saamaan yrittäjän lisäksi muuta työyhteisöä laajemmin mukaan kehittämistyöhön hyödyntämällä aika- ja paikkariippumattomia digitaalisia työkaluja ja kannustamalla työyhteisön osallistamiseen.

Projektin toimenpiteet on suunnattu toimialariippumattomasti yrittäjävetoisille pk-yrityksille joissa on kasvu- ja kehityspotentiaalia. Grow² ja Lead -vaiheet sisältävät myönnettävää de minimis-tukea.

Toteutus: 1.5.2022 – 31.12.2023

Projektia rahoittavat: Euroopan Unioni, Euroopan Aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Business Joensuu
Rahoitus yhteensä: 460 280 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 368 224 (80 %)

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista