Ohita valikko

GoGlobal 2023 – menesty kansainvälisillä markkinoilla

GoGlobal 2023 – osaamista ja muutoskykyä kansainväliseen liiketoimintaan -projekti kohdistuu Pohjois-Karjalan kansainvälistyvien yritysten ja avainhenkilöiden muutoskyvykkyyden sekä kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen, tavoitteena parantaa merkittävästi yritysten mahdollisuuksia onnistua liiketoiminnan laajentamisessa kansainvälisille markkinoille.

Hankkeen aikana järjestetään kaksi kuuden yrityksen valmennusryhmää ja valmennukset toteutetaan ryhmä- ja yksilövalmennuksilla. Ensimmäinen ryhmä aloittaa maaliskuussa ja toinen ryhmä kesäkuussa 2023. Valmennuksissa kehitetään yritysten kv-avainhenkilöiden osaamista valmennusmoduulien teemojen mukaisesti. 

Jokaiselle valmennukseen osallistuvalle yritykselle tehdään ensin kansainvälisen liiketoiminnan tarvekartoitus ja strategian kirkastus, joiden perusteella yritykselle laaditaan palveluehdotus. Palveluehdotus voi sisältää myös Team Finland -verkoston palveluita (ELY, Business Finland, Finnvera, Ulkoministeriö).

GoGlobal 2023 -valmennusohjelman teemat ovat:

  • Miten asiakashyödyistä kerrotaan ja viestitään ulkomaisille asiakkaille tai kumppaniehdokkaille?
  • Digimarkkinoinnin perusteet ja pohja kuntoon kansainvälistymisen tukena
  • Miten valita oikeat markkinat?
  • Mitkä ovat yrityksen markkinoille menon vaihtoehdot?
  • Miten rakennetaan toimivat vientikanavat?
  • Miten onnistua kansainvälisen kumppanin valinnassa?

Valmennukset toteutetaan Business Joensuun kokeneiden kansainvälisen liiketoiminnan valmentajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Ryhmävalmennuksissa sekä valmennusten digitaalisella alustalla osallistujat myös oppivat toisiltaan ja pääsevät sparraamaan toisiaan.

Valmennusten lisäksi projektissa käynnistetään uusi ”Pohjois-Karjalan vientiyritysten yhteisö” LinkedIniin, johon tullaan kutsumaan Pohjois-Karjalan alueen kansainvälistymisestä kiinnostuneet yritykset ja tärkeimmät sidosryhmät. Yhteisössä verkostoidutaan ja jaetaan esimerkiksi sopivia vientivinkkejä ja muita käytännön neuvoja Business Joensuun, yritysten ja sidosryhmien toimesta. Yhteisö mahdollistaa vertaisoppimisen ja kokemusten vaihdon jäsenten kesken.

Hankkeen toimenpiteet on suunnattu toimialariippumattomasti Pohjois-Karjalan pk-yrityksille, joilla on halua kasvaa ja kansainvälistyä. GoGlobal-hankkeen osallistumismaksu on 2 500 € (alv 0 %) ja se sisältää deminimis -tukea 7 500 €.

Toteutus: 1.1.2023 – 31.12.2023

Projektia rahoittavat: Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu

Rahoitus yhteensä:  275 625 €, josta ELY:n ja valtion rahoitus 220 500 € (80 %)

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista