Ohita valikko

Game Brewery – Joensuu

Joensuun kasvustrategiassa peliala on nostettu yhdeksi niistä luovista aloista, joissa nähdään kasvupotentiaalia ja joka tulevaisuudessa tulee työllistämään alueen nuoria. Game Brewery Joensuu -hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalan pelialan osaamisen kehittäminen koulutusmalleja, hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa, markkinointia sekä yritystoimintaa tukevin toimenpitein.

Hanketta tullaan toteuttamaan kansallisen pelialan verkoston avulla eri maakuntien välisenä laajamittaisena yhteistyönä, jotta päällekkäiset toiminnot vähenevät ja saadaan synergiaetua. Pohjois-Karjalassa hanke tekee läheistä yhteistyötä Joensuun Tiedepuiston Oasis Startup Center -hankkeen kanssa tuoden hautomotoimintaan mukaan pelialan kansallisen tason osaajaverkoston sekä pelistudiotoiminnan kehittämisen osaksi esihautomotoimintaa yhteistyössä maakuntamme oppilaitosten kanssa. Nopeasti kehittyvän pelialan osaamista ja koulutusmalleja tulee kehittää, jotta voidaan vastata maakunnan rakennemuutoksiin ja kouluttaa osaajia uudelle viihdeteollisuuden alalle.

Hankkeessa kehitetään pelialan vaatimaa osaamista ja koulutuksen laatua käytännön projektitöiden avulla Joensuun Tiedepuiston ylläpitämässä Oasis-pelistudiossa. Mukaan studioon valitaan vuosittain opiskelijoita maakunnan oppilaitoksista toteuttamaan kaupallisia peliprojekteja monialaisissa tiimeissä. Peliprojektien avulla maakuntaan tuotetaan pelialan käytännönläheistä tuotanto- ja markkinointiosaamista.

Hankkeen osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen Yliopisto ja Riveria.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018.

Hankkeen kokonaisbudjetti: 687 267 euroa, josta EU- ja valtion rahoitus on 486 687 euroa.

 

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista