Ohita valikko

Alkuaskeleet korvaaville kv-markkinoille

Hankkeen aikana selvitämme Venäjän hyökkäyssodasta kärsineiden yritysten nykytilanteen ja autamme heitä löytämään korvaavaa markkinaa menetetyn tilalle. 

Projektin tavoitteet

 • Parannetaan yritysten valmiuksia päästä uusille korvaaville markkinoille
 • Tarvekartoituksia ja palvelusuunnitelmia: 20 - 30 yritykselle
 • Yrityskohtaisia työpajoja: 10 - 20 kpl
 • Korvaavien markkinoiden teematilaisuus: 1 kpl 

Projektin yrityskohtaiset toimenpiteet

 • Tehdään ja dokumentoidaan tarvekartoitukset.
 • Näiden pohjalta tehdään palvelusuunnitelmat korvaaville markkinoille menon valmiuksien parantamiseksi.
 • Kirkastetaan kansainvälistymisstrategia sopimaan muuttuneeseen tilanteeseen
 • Etsitään ja valitaan uudet korvaavat markkinat kunkin yrityksen tarpeen mukaisesti. Esimerkiksi kansainvälistymistä aloittaville on luontevaa tutkia ensin pohjoismaat ja kokeneemmille EU:n ulkopuolisia alueita. Tässä projektissa yritykset saavat valmennuksen kautta systemaattisen mallin markkinavalintaan, jota he voivat hyödyntää myös muilla markkinoilla.
 • Kirkastetaan työpajoissa myyntiviestiä kohdentuen uusille korvaaville markkinoille.
 • Yrityksillä on haasteita löytää parhaat asiantuntijat auttamaan markkinoille menossa. Tässä projektissa yrityksille kehitetään, kokeneiden kv-valmentajien voimin, systemaattinen malli etenkin ulkomaalaisten palvelutarjoajien valintaan ja heidän työnsä johtamiseen.
 • Valmistaudutaan markkinoille menoon. Yrityksille valmennetaan systemaattinen toimintamalli valitulle kv-markkinalle menoon. Se sisältää esimerkiksi toimintamallin kv- jälleenmyyjän valintaan sekä sen jälkeiseen yhteistyöhön.
 • Etsitään ja löydetään sopivimmat kumppanit/partnerit uusilta markkinoilta ja kehitetään toimiva myyntikanava yhdessä heidän kanssaan.
 • Avustetaan yrityksiä kehittämään nykyisestä liiketoiminnasta uutta palveluliiketoimintaa teknologialiiketoiminnan rinnalle. Palveluliiketoiminnasta saadaan kuukausittaista kassavirtaa, jolloin odottamattomat muutokset eivät romauta vientiä, kuten laiteviennissä ja projektiliiketoiminnassa on käynyt. Tämä vahvistaa yritysten sopeutumiskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Yhteinen tilaisuus kaikille yrityksille: 

Järjestetään ajankohtainen kaikille avoin korvaavien markkinoiden teematilaisuus Joensuun Tiedepuistolla. Tilaisuuden ohjelma, osallistujaluettelo ja lyhyt selvitys tilaisuudesta toimitetaan rahoittajalle. 

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2022 – 28.2.2023.

Rahoitus: Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määräraha. Hankkeen budjetti on 49 654 euroa, josta maakuntaliiton rahoitusosuus 80 % ja Business Joensuun omarahoitus 20 %.

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto logo 01_BJOE_musta-keltainen-1

 

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista