Ohita valikko

Kaikki alkaa maanrakennuksesta

Infra on teitä, ratoja, satamia ja talojen perustustöitä. Puistoja ja virkistysalueita, siltoja, luolia, tunneleita. Vesiväyliä ja rantarakenteita. Alan ammattilaiset rakentavat ja hoitavat ulkona näkyvää ja maan alla olevaa tekniikkaa, tuottavat rakentamisessa tarvittavat kiviainekset ja vastaavat rakennusmateriaalien kierrätyksestä sekä vaativista erikoiskuljetuksista ja nostotöistä. Infran rakentajat ja kunnossapitäjät mahdollistavat ihmisten sujuvan ja turvallisen arjen kaikkialla Suomessa.

Alalla on työpaikkoja duunarille ja pomolle, suunnittelijalle ja kehittäjälle. Infra-alalla suhdannevaihtelut ovat loivia ja infrarakentajaa tarvitaan aina. Koneet ovat isoja ja väkivahvoja, mutta tietotekniikka tekee työstä sujuvaa ja tehokasta. Maarakentajana palkkataso on kilpailukykyinen.

Tutustu Infra-alaan ja kouluttaudu maarakentamisen ammattilaiseksi!

Infra-alan imagokampanjan toteuttavat yhteistyössä Business Joensuu Oy, Infra Pohjois-Karjala ry, Riveria ja Pohjois-Karjalan Kauppakamarin kanssa. Kampanjan tavoitteena on tuoda esille alan monipuoliset työtehtävät ja lisätä tietoa alan koulutusmahdollisuuksista.

Kaikki alkaa maanrakennuksesta! -videolla esiintyvien yritysten esittelyt

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajaliitto. Sen jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

INFRAn yli 1 600 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja elintärkeitä kuntateknisiä verkostoja. Ne tuottavat myös kaikessa rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia kuten hiekkaa, soraa ja kalliomurskeita. Lukuisat jäsenet tarjoavat purku-, kierrätys- ja nostopalveluja sekä infrapalveluja teollisuuslaitoksille.

Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossapitoa. Jäsenyritykset tekevät valtaosan tästä työstä ja työllistävät noin 16 000 infra-ammattilaista.

JPH-Maanrakennus Oy on maanrakennusalan palveluita tarjoava yritys. Toimipaikka sijaitsee Pohjois-Karjalassa. Peruspalvelukokonaisuus käsittää pohjarakentamisen ja perustukset, tie- ja kadunrakennustyöt sekä piharakentamisen.

Yritys on sitoutunut laadun peruselementteihin, jotka ovat kustannustehokkuus ja aikataulujen pitävyys. Nämä laadun elementit ovat ohjanneet toimintaa koko historian ajan ja ne ovat toiminnan perustana myös nyt ja tulevaisuudessa.

Yrityksen mielestä asiakkaan kuuluu saada enemmän yhdestä paikasta. Projektijohtamiseen erikoistuneena maanrakennusliikkeenä JPH-Maanrakennus Oy tarjoaa asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joiden laajuus on räätälöitävissä jokaisen asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Tarvittaessa yritys pystyy toteuttamaan esimerkiksi teollisuuskiinteistön rakennusurakan perustuksista aina harjakorkeuteen asti.

JPH-Maanrakennus on saanut paljon kiitosta osaamisesta ja se käyttää ammattitaitoaan mielellään myös Teidän rakennusprojektissanne.

Viherrakenne J. Turunen on vuonna 1992 perustettu maan- ja viherrakentamiseen erikoistunut yritys. Henkilöstö käsittää 6 – 12 henkeä joista kaksi rakennusmestaria. Yritys käyttää työmaakohtaisia laatusuunnitelmia.

Maansiirto ja soraliike M.Levy Oy on joensuulainen maansiirto- ja soranmyyntialan yritys, joka on toiminut maanrakennusalalla jo noin 60 vuotta.

Yritys keskittyy erityisesti sora- ja murskelajikkeiden myyntiin, jonka lisäksi se tarjoaa myös maansiirto- ja kaivupalveluja sekä kuljetuspalveluja. Talvisin yritys hoitaa pihojen aurauksia kahdella pyöräkuormaajalla. Yrityksellä on myös oma maanläjitysalue.

Yrityksen soranottoalueet sijaitsevat Kulhossa, Vaiviossa ja Pilkossa, joiden kautta yritys toimittaa soralajikkeita monille alueille mm. Joensuun alueelle ja lähikuntiin.
Muita tärkeitä menestystekijöitä ovat mm. maanrakennusalan vankka kokemus ja osaava henkilöstö.

Joensuun kaupunki Asuminen ja ympäristö

Osaajaksi kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisalalle!

Riverian koulutukset:

Kaikki koulutusalat

Maanrakennuksen Täsmäosaaja esimiestyöhön

Ympäristörakentaja (rekrykoulutus)

Kaivosalan poraus- ja panostuskoulutus

Infra-alan näkymistä ja työllisyystilanteesta kerrottiin TE-livessä lokakuussa 2021. Katso tallenne.

Kaikki alkaa maanrakennuksesta ! -kampanjaa on Joensuun seudulla toteuttamassa Business Joensuu Oy:n Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projekti. Projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus sekä Business Joensuu Oy. Lisätietoja projektista.


Business_Joensuu_logokooste-esr-vipu-ely

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista