Ohita valikko
Etusivu
Start Me Up 2024 liikeideakilpailu - Business Joensuu
Osallistu liikeideallasi nyt!

Kilpailukategoriat ja palkinnot

Haemme tulevaisuuden liikeideoita, jotka voivat edistää yrittäjyyttä ja liiketoimintaa sekä paikallisesti Pohjois-Karjalassa että kansainvälisesti.  Idean voi muodostaa esimerkiksi uusi tuote- tai palvelukonsepti, innovatiivinen toimintamalli tai teknologinen ratkaisu uuden liiketoiminnan aloittamiseksi tai nykyisen laajentamiseksi.

Kaikki 31.3.2024 mennessä ilmoitetut liikeideaehdotukset osallistuvat pääpalkinnon tavoitteluun ja voivat tulla palkituiksi myös muissa kilpailukategorioissa.

Rahapalkinnot ovat yksityishenkilölle veronalaista tuloa.

Kaikkien liikeideaehdotusten arviointiin sovelletaan kilpailun yleisiä arviointiperusteita. Ilmastoviisautta Joensuusta-, ICT Innovator- ja Uutta liiketoimintaa Business Joensuun toiminta-alueen kuntiin -kilpailukategorioissa on lisäksi kumppaneiden määrittelemiä täsmentäviä arviointiperusteita. Näihin perusteisiin voit tutustua kyseisen kategorian tiedoista. Opiskelijakategoriassa palkittavien opiskelijoiden on oltava Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun tai Riverian opiskelijoita.

Pääpalkinto

Start Me Up -liikeideakilpailun pääpalkinto on 35 240 euroa. Palkinto kattaa 18 000 euron rahapalkinnon ja monipuoliset palvelut liiketoiminnan kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Näiden palveluiden yhteisarvo on 17 240 euroa.

Rahapalkinnon tarjoavat Business Joensuu, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan kauppakamari, Oma Säästöpankki Oyj ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO). 

Palvelut:

 • Toimitilat vuodeksi Joensuun Tiedepuistosta, arvo 4740 euroa. Palvelun tarjoaa Business Joensuu Oy. Toimitilan koko enintään 14 m² ja toimitila on otettava käyttöön vuoden 2024 aikana.
 • Liiketoiminnan kehittämispalvelut yhden vuoden ajaksi, arvo 2 500 euroa. Palvelun tarjoaa Business Joensuu Oy.
 • Tuote- ja/tai palvelukehityskonsultaatiota, arvo 2 500 euroa. Palvelun tarjoaa ED Design Oy.
 • Juridiset palvelut, arvo 1 500 euroa. Palvelun tarjoaa Asianajotoimisto Surakka Oy.
 • Pankkipalvelut, arvo 1000 euroa. Palvelun tarjoaa Oma Säästöpankki.
 • Myynnin ja rahoituksen hankkimisen tuki, arvo 2000 euroa. Palvelun tarjoaa Accelerando Oy.
 • Vakuuttamisen ja riskienhallinnan palvelut, arvo 2 000 euroa. Palvelun tarjoaa LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö.
 • Hallitustyön simulaatiopalvelu, arvo 1000 euroa. Palvelun tarjoaa Hallituspartnerit Itä-Suomi ry.
 • Start Me Up 2024 -pääpalkinnon voittaja palkitaan lisäksi Nasdaqin tornikuvalla, jolloin voittaja saa näkyvyyttä keskellä Times Squarea olevassa Nasdaqin 7-kerroksisessa valotaulussa New Yorkissa. Palvelun tarjoaa Nasdaq. 

Pääpalkinnon luovutuksen edellytyksenä on Y-tunnus. 

Pääpalkinto tulee käyttää idean edelleen kehittämiseen Pohjois-Karjalassa.

Pääpalkinnon maksamisen edellytyksenä on kilpailun järjestäjän hyväksymä suunnitelma palkintorahan käytöstä liiketoiminnan kehittämiseen.

Osallistu ideallasi

Business Joensuun logo Start Me Up - ED Design Oy Asianajotoimisto Surakka_logo_horizontal_RGB Start Me Up - Oma Säästöpankki
Start Me Up - Accelerando Oy Start Me Up_LähiTapiola Itä

Start Me Up_Hallituspartnerit Itä-Suomi Start Me Up_Nasdaq
Pohjois-Karjalan kauppakamari logo S_PKO Start Me Up_Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry  

 

Ilmastoviisautta Joensuusta -kategoria

Tässä kilpailusarjassa haetaan ilmastoviisaita ratkaisuja. Ilmastoviisaudella tarkoitetaan tässä tuotetta, palvelua, prosessia tai teknologiaa, jolla on mahdollista vähentää päästöjä tai luoda positiivisia ilmastovaikutuksia, eli kasvattaa niin kutsuttua hiilikädenjälkeä. Tavoitteena on kehittää innovatiivisia ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja, jotka synnyttävät Joensuun seudulle uutta vähähiilisyyttä edistävää liiketoimintaa. Vaihtoehtoisesti ratkaisulla voidaan kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa vähähiilisemmäksi.  

Palkintona:

 • Rahapalkinto 3000 euroa, jonka tarjoaa Joensuun kaupunki/Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke. 

Liikeideoiden arvioinnissa huomioidaan idean vaikuttavuus ilmastoviisauden näkökulmasta ja yhteys Joensuuhun.

Palkintoa ei jaeta, jos liikeideat eivät täytä tuomariston mielestä edellä mainittuja kriteereitä.

Osallistu ideallasi

Start Me Up_Joensuun kaupunki Start Me Up_Ilmastokaupunki Joensuu Logo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n osarahoittama logo

 

ICT Innovator -kategoria

ICT Innovator -kilpailusarjassa tavoitellaan ICT- ja muilla toimialoilla toimivia yrityksiä ja organisaatioita innovoimaan joko yksin tai yhdessä uusia digitaalisia työmenetelmiä, sovelluksia ja muita ratkaisuja. Kilpailusarjassa haetaan pilotti-ideoita, joiden tavoitteena on ICT-alan yritysten törmäyttäminen julkishallinnon, oppilaitosten ja eri toimialojen yritysten kanssa. Esitetyssä pilotti-ideassa tulee siten kuvata esimerkiksi innovatiivinen verkosto- ja sidosryhmäyhteistyömalli. Digitaalisia ratkaisuja kehittävien pilottien tulee olla laajasti julkishallinnon, oppilaitosten tai yritysten toimintaympäristöä kehittäviä, ja niiden tulokset tulee olla julkisia ja yleisesti hyödynnettäviä. Kilpailusarja ei näin ollen tue pilotti-ideoita yksittäisen yrityksen liikeidean kehittämisessä, ellei se täytä edellä mainittuja kriteerejä.

Palkintoina:

 • ICT Innovator -sarjassa palkitaan kaksi pilotti-ideaa, ja voittajille tarjotaan asiantuntijapalveluita tukemaan pilotti-ideoiden kehittämistä. Palkintosumma on 10 000 euroa per voittaja.

 20 000 euron yhteisarvoiset palkinnot tarjoaa digitaalinen innovaatiokeskus ICT Hub Joensuu ja sen kasvuohjelmahanke ICT Hub Joensuu.

Pilotti-ideoiden arvioinnissa huomioidaan pilotti-idean sekä sen kohderyhmän laajuus, verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö, toteutettavuus, monitoimialaisuus, uutuusarvo sekä kansainvälistymismahdollisuudet.

Palkintoja ei jaeta, jos esitetyt pilotti-ideat eivät täytä tuomariston mielestä edellä mainittuja kriteerejä.

Osallistu ideallasi

Start Me Up_ICT Hub Joensuu Business Joensuun logo

Logo Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n osarahoittama logo

 

Uutta liiketoimintaa Business Joensuun toiminta-alueen kuntiin

Kilpailulla houkutellaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä Business Joensuun toiminta-alueen kunnissa hyödyntämään ja kaupallistamaan omia ideoitaan, aihioitaan ja liiketoimintasuunnitelmiaan kestävän liiketoiminnan synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi omassa kunnassa.

Jokaisen kunnan arvioinnissa huomioidaan liikeidean omaperäisyys, uutuusarvo ja sen käytännön toteutettavuus kyseisessä kunnassa.

Palkintoina: 

 • Liiketoimintaa Heinävedelle: Heinäveden kunnan rahapalkinto: 1 000 euroa.
 • Liiketoimintaa Ilomantsiin: Ilomantsin kunnan rahapalkinto: 2 000 euroa.
 • Liiketoimintaa Kiteelle: Kiteen kaupungin rahapalkinto: 3 000 euroa.
 • Liiketoimintaa Liperiin: Liperin kunnan, Lipertek Oy:n rahapalkinto: 3 000 euroa.
 • Liiketoimintaa Outokumpuun: Outokummun kaupungin ja Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n rahapalkinto: 2000 euroa.
 • Liiketoimintaa Polvijärvelle: Polvijärven kaupungin rahapalkinto: 1000 euroa.
 • Liiketoimintaa Rääkkylään: Rääkkylän kunnan rahapalkinto: 2 000 euroa.
 • Liiketoimintaa Tohmajärvelle: Tohmajärven kunnan rahapalkinto: 2 000 euroa.

Palkintoa ei jaeta, mikäli liikeidea ei täytä kuntakohtaisesti tuomariston asettamia edellä mainittuja kriteerejä. 

Osallistu ideallasi

Start Me Up - Heinäveden kunta Start Me Up_Ilomantsin kunta

Start Me Up_Kiteen kaupunki

Lipertekin logo
Start Me Up_Outokummun kaupunki Logo Polvijärvi

Logo Rääkkylä

Start Me Up_Tohmajärven kunta

 

Opiskelijakategoria

Kilpailulla rohkaistaan opiskelijoita ja tutkijoita ja heistä koostuvia tiimejä hyödyntämään ja kaupallistamaan ideoitaan ja liiketoiminta-aihioitaan uuden kestävän liiketoiminnan synnyttämisessä.

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Riveria palkitsevat oman oppilaitoksensa opiskelijan parhaan liikeidean tai liiketoiminta-aihion. 

Palkintoina:

 • Itä-Suomen yliopisto 3 000 euroa
 • Karelia-ammattikorkeakoulu 3 000 euroa
 • Riveria 3 000 euroa

Opiskelijakategoriassa palkittavien opiskelijoiden on opiskeltava Itä-Suomen yliopistossa, Karelia-ammattikorkeakoulussa tai Riveriassa.

Itä-Suomen yliopisto kannustaa opiskelijoitaan ja tutkijoitaan hyödyntämään omaa osaamistaan uutena liiketoimintana. Tätä kautta kehitetään Itä-Suomen alueen elinvoimaa ja lisätään opiskelijoiden ja tutkijoiden sitoutumista alueen kehittämiseen.
- Irina Lavikainen, Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija, Itä-Suomen yliopisto.

Karelia-ammattikorkeakoulu kouluttaa ja tukee aloittavia yrittäjiä Pohjois-Karjalassa. Start Me Up -liikeideakilpailu ja kilpailun opiskelijasarja on Karelialle tärkeä tapa lisätä alueen elinvoimaa. Haluamme ehdottomasti kannustaa nuoria innovaattoreita kohti kaupallista menestystä.
- Heikki Immonen, TkT, D.Sc. (Tech.), Yrittäjyyden yliopettaja, Principal Lecturer of Entrepreneurship, Karelia-ammattikorkeakoulu.

Riveria tarjoaa opiskelijoilleen käytännönläheisiä yrittäjyysopintoja ja tukea sekä ohjausta aloittavien yrittäjien taipaleen alkumetreillä. Tavoitteenamme on opiskelijoiden työllistyminen.
- Marjut Helvelahti, Yrittäjyyden yliopettaja, Riveria.

Osallistu ideallasi

Logo University of Eastern Finland Start Me Up_Karelia-ammattikorkeakoulu Riverian logo

 

Tutkimuslähtöinen liikeidea -kategoria

Kilpailulla tavoitellaan tutkijoita, tutkijatiimejä sekä tutkimuslähtöisiä yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään ja kaupallistamaan tutkimustoimintansa tuotokset ja keksinnöt uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. 

Palkintona: 

Tutkimuslähtöisen liikeideakilpailun voittajalle myönnettävä palkinto on arvoltaan 13 400 euroa, sisältäen 3 000 euron rahapalkinnon sekä asiantuntijapalvelut, joiden arvo on 10 400 euroa.

Rahapalkinnon tarjoavat LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry ja Accelerando Oy.

Asiantuntijapalveluihin kuuluvat:

 • Kotimainen patenttihakemus arvoltaan 5 400 euroa. Palvelun tarjoaa Leitzinger Oy.
 • Spurtti™ liiketoiminnan tuotteistuspalvelupaketti arvoltaan 4000 euroa. Palvelun tarjoaa Spurttiverkosto.
 • Hallitustyön simulaatiopalvelu, arvo 1000 €: Palvelun tarjoaa Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. 

Osallistu ideallasi

Start Me Up - Accelerando Oy Start Me Up_Hallituspartnerit Itä-Suomi Start Me Up_Leitzinger Oy Start Me Up_LähiTapiola Itä Start Me Up_Spurttiverkosto

 

Lisätietoja

Yhteistyössä