Ohita valikko
Hack_Me_Up_ideointikilpailu_opiskelijoille_24.-25.11.2023_Business_Joensuu
Etusivu
24.-25.11.2023, Joensuun Tiedepuisto

Hack Me Up ideointikilpailu opiskelijoille

Lataa Hack Me Up -infopaketti, josta löydät ohjeita ja vinkkejä sekä tiimit. Pdf-aineisto on englanninkielinen.

Lataa Heikki Immosen/Karelia-amk pdf-aineisto: Idea generation with AI. 

Siirry Hack Me Up -kilpailujärjestelmään, johon tiimit tallentavat vastuullisuushaasteiden ratkaisuideat joko suomeksi tai englanniksi. 

Myllytä ilmastoviisaita ratkaisuja Joensuussa yhteistyössä yritysten kanssa!

Tule mukaan Hack Me Up -kilpailuun, joka järjestetään pe-la 24.-25.11.2023 Joensuun lyseon lukion Joensuu-salissa Joensuun Tiedepuistolla. Joensuu-sali sijaitsee Tiedepuiston 3A-rakennuksessa, 3. kerroksessa. Osoite: Länsikatu 15, 80100 Joensuu.

Hack Me Up -ideointikilpailussa yhdistät luovuutesi ja vastuullisuuden

Myllytä aivotyösi ja ideoi ilmastoviisaita ratkaisuja yritysten, yhteisöjen ja kotitalouksien vastuullisuuden hyväksi. Luovuutesi voimalla voit auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä ja/tai kasvattamaan hiilikädenjälkeä, edistäen positiivisia ilmastotekoja niin yrityksissä kuin kotitalouksissakin Joensuussa.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Ilmastokaupunki Joensuu 2025 ja Innokaupunki Joensuu -hankkeet sekä arvostetut yhteistyökumppaniyritykset.

Ideoiden arviointikriteerit 
Tuomaristo arvioi ideoiden toimivuutta, toteutettavuutta, käyttäjäkokemusta ja uutuusarvoa. 

Kuinka osallistua?

Täytä ilmoittautumistietosi Hack Me Upiin maanantaihin 20.11.2023 klo 16 mennessä.

Voit ilmoittautua yksin tai koota 2-5 hengen tiimin. Jos ilmoittaudut yksin, kilpailun järjestäjät huolehtivat tiimin kokoamisesta puolestasi. Voit myös ilmoittaa valmiin tiimin yhteystiedot ilmoittautumislomakkeessa.

Palkinnot

Hack Me Up huipentuu palkintojenjakoon lauantaina 25.11.2023. Parhaat tiimit palkitaan!

1. palkinto 1 000 euroa
2. palkinto 500 euroa

Lisäksi kilpailun Speedhack-vaiheen voittaja palkitaan 500 eurolla.

Palkinto on veronalaista tuloa kaikille voittajatiimien jäsenille. Palkinnon vastaanottamisen ehtona on verokorttien esittäminen. Kaikkien voittajatiimien jäsenten tulee toimittaa verokorttinsa Hack Me Up -kilpailun järjestäjälle, Business Joensuulle, viimeistään 5. joulukuuta 2023 klo 9 mennessä.

Halutessasi jalosta ideaa Start Me Up -liikeideakilpailussa! 

Onko tiimisi innokas viemään idean seuraavalle tasolle? Start Me Up -liikeideakilpailu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden jatkaa ideoidensa kehittämistä ja jalostamista sovittaessa kumppaniyrityksen kanssa. Start Me Up -liikeideakilpailu on käynnissä 1. helmikuuta - 31. maaliskuuta 2024.

Yritysten vastuullisuushaasteet

atflow-logo-png


atFlow Oy:n vastuullisuushaaste:
Ilmastoviisas verkkokauppa

Haasteen kuvaus:

Millaisin tuorein keinoin ja työvälinein verkkokaupan vähähiilisyyttä sekä verkkokauppaostosten positiivisia ympäristövaikutuksia voidaan lisätä?

Näkökulma:

- Verkkokaupan ostoprosessi verkkokaupan asiakkaan näkökulmasta. Miltä tulevaisuuden ostoprosessi ilmastoviisaassa verkkokaupassa tulee näyttämään?

Haasteen lisätiedot (PDF)

Joensuun lyseon lukio_logo


Joensuun lyseon lukion vastuullisuushaaste:
Opiskelijaruokailun ruokahävikin pienentäminen

Haasteen kuvaus:

Miten pienentää opiskelijaruokailun biojätteen määrää?
Mitä tehdään mahdolliselle ylimääräiselle ruoalle?

Näkökulma:

- Miten opiskelijaruokailua tulisi kehittää, jotta biojätteen määrä pienenisi?
- Entä miten opiskelijoiden käyttäytymistä voitaisiin ohjata ruokahävikin pienentämiseksi?
- Millaisin keinoin mahdollinen ylimääräinen ruoka voitaisiin hyödyntää, jolloin vältettäisiin sen joutuminen ruokahävikiksi?

Haasteen lisätiedot (PDF)

JOJO_vaaka_vari_vaalealle_rgb


Joensuun seudun joukkoliikenne (JOJO) vastuullisuushaaste:
Paranna Joensuun seudun joukkoliikennettä opiskelijoiden vapaa-ajan tarpeisiin
- liikutaan ilmastoviisaasti myös vapaa-ajalla

Haasteen kuvaus:

Kehitä luovia, käytännöllisiä ja realistisia ideoita ja toimenpiteitä parantaaksesi Joensuun seudun joukkoliikennettä (JOJO) opiskelijoiden vapaa-ajan tarpeisiin ja kannustaaksesi ilmastoviisaaseen liikkumiseen.

Näkökulma:

- Julkinen liikenne mahdollistaa jo nyt liikkumisen esimerkiksi erilaisiin ulkoilu- ja harrastuskohteisiin Joensuun seudulla, vaikkei sitä välttämättä tule ajatelleeksi.
- Kuinka voidaan kehittää jo nyt olemassa olevia yhteyksiä esimerkiksi erilaisiin ulkoilu- ja harrastuskohteisiin?
- Miten JOJO voisi suunnitella linjoja ja reittejä, jotka sopisivat optimaalisesti opiskelijoiden vapaa-ajan tarpeisiin? 
- Miten aikatauluista ja JOJO-palveluista saadaan houkuttelevampia?
- Miten voidaan parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta, jotta opiskelijat pääsisivät helpommin virkistys- ja harrastuskohteisiin JOJO-alueella? 
- Millaisia kannustimia ja palveluita voitaisiin tarjota?

Haasteen lisätiedot (PDF)

Kolin Matkailu Oy_Koli_logo


Kolin Matkailu Oy:n vastuullisuushaaste:
Nimetään pian

Haasteen kuvaus:

Nimetään pian.

Näkökulma: Nimetään pian.

Marttaliitto_Martat_logo_


Pohjois-Karjalan Martat vastuullisuushaaste:
Lajittelun ja kierrättämisen tehostaminen kotitalouksissa 

Haasteen kuvaus:

Kuinka ehkäistä jätteen syntymistä ja tehostaa lajittelua kotitalouksissa?
Miten voimme vähentää muovijätettä?  
Kuinka lajittelu voidaan toteuttaa helposti kotona (menetelmät, keräysastiat)?

Näkökulma:

- Jäte on lajittelua odottava materiaali. Lajittelemalla jätteet eli erottelemalla hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit (esim. muovin, metallin ja paperin) mahdollistetaan materiaalien hyötykäyttö uusien tuotteiden valmistamisessa ja säästetään luonnonvaroja ja kukkaroa.

Haasteen lisätiedot (PDF)

Savon Voima Oyj_logo


Savon Voima Oyj vastuullisuushaaste:
Älykäs ja ilmastoviisas kaukolämpö 

Haasteen kuvaus:

Millaista tulisi älykkään ja ilmastoystävällisen kaukolämmön olla tulevaisuudessa?  
Millä luovilla tavoilla kaukolämpöyritysten keräämää dataa voisi hyödyntää älykkään ja ilmastoviisaan kaukolämpöjärjestelmän aikaansaamiseksi?

Näkökulma: 

- Rakennusten lämmitys vie Suomessa noin neljäsosan kaikesta käytetystä energiasta ja myös henkilökohtaisella tasolla suomalaisten hiilijalanjäljestä asuminen ja siihen liittyvä energiankäyttö vie noin 25 %.
- Suomessa kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa puoleen ja vähenevät kolmannekseen nykyisestä seuraavan 10 vuoden aikana. Kaukolämmitykseen kohdistuu edelleen merkittäviä kehitystarpeita. Kun aiemmin kaukolämmön menoveden lämpötila määräytyi ulkoilman lämpötilan mukaan, nykyaikainen automatiikka ottaa huomioon lämpötilan vaihtelut, säätiedot, huonelämmön, rakennuksen massan ja optimoi niiden avulla menoveden lämpötilan. 

Haasteen lisätiedot (PDF)

Hack Me Up kilpailuohjeet ja aikataulu

Perjantai 24.11.2023 - Kilpailun aloitus ja Speedhacking -vaihe:
 • Tiimit myllyttävät ja ideoivat nopeasti ratkaisuja yritysten antamiin vastuullisuushaasteisiin.
 • Tiimi saa itse vapaasti valita yhden (1) vastuullisuushaasteen.
 • Kilpailun järjestäjä osoittaa tiimille kaksi (2) muuta yritysten vastuullisuushaastetta.
 • Jokainen tiimi tuottaa kuhunkin kolmeen (3) vastuullisuushaasteeseen vähintään 3 ideaa ja tekee niistä kustakin oma ratkaisukuvauksen kilpailujärjestelmään. Jokaisen ratkaisukuvauksen tulee olla ytimekäs (merkkimäärä rajoitettu) ja siihen saa halutessaan liittää visualisoinnin haluamassaan formaatissa.
 • Kilpailun järjestäjät kiertävät sparraamassa tiimejä ideointityöskentelyn aikana.
 • Ratkaisun ideoinnissa saa ja mielellään tulee käyttää apuna tekoälyä
Lauantai 25.11.2023 - Idean kehittäminen ja esittely:
 • Tiimit valitsevat ja syventyvät vain yhteen (1) valitsemaansa ratkaisuideaan. Tuotoksena on idean pidemmälle viety ratkaisukuvaus. 
 • Kilpailun järjestäjät kiertävät sparraamassa tiimejä ideointityöskentelyn aikana.
 • Tiimit esittelevät hiotun ratkaisukuvauksensa tuomaristolle. Esittelyyn on aikarajoitus: enintään 5 minuuttia esittelyyn ja 3 minuuttia tuomariston sparraukseen ja kysymyksiin.
 • Opiskelijoiden tulee pysyä kilpailupaikalla voittajien julkistukseen ja palkintojen jakoon saakka.
 • Tuomaristo valitsee voittajat: (2) parasta ideaa Hack Me Up -pääkilpailusta ja perjantain Speedhacking-vaiheen eniten ääniä saanut idea palkitaan.
Hack Me Up -ohjelma - perjantai 24.11.2023

Ajankohta

Ohjelma

Tila

13.00 - 13.30

Tervetuloa! Opiskelijoiden ilmoittautuminen ja tiimien muodostaminen

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

13.30 - 14.00

Avaussanat, tehtävänanto ja kilpailuohjeistus

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

14.00 - 15.00

Inspiroivat puheenvuorot:

 • Pinja Leino ja Opri Orenius, Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -ohjelman ilmastoasiantuntijat, Joensuun kaupunki

 • Heikki Immonen, yrittäjyyden yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

15.00 - 20.00 

Työskentely tiimeissä alkaa! Ideoiden myllytys ja jalostus yritysten vastuullisuushaasteisiin.

Tuomarit ja yrityskumppanit sparraavat ideoita. 

Työskentelyn aikana iltapalatarjoilu noin klo 17.30 - 18.30.

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

20.00 - 20.30

Työskentelyn lopetus ja johdatus seuraavaan päivään.

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

 

Hack Me Up -ohjelma - lauantai 25.11.2023

Ajankohta

Ohjelma

Tila

9.00 - 13.00

Työskentely tiimeissä jatkuu! Tiimit kehittävät yhtä (1) valitsemaansa ratkaisuideaa kohti voittoa.

Tuomarit ja yrityskumppanit sparraavat ideoita. 

Työskentelyn aikana keittolounas noin klo 12-13.

Tuomaristo pisteyttää tiimien perjantain Speedhacking-vaiheen ideat.

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

13.00 - 15.00

Kaikki tiimit esittelevät ratkaisuideansa tuomaristolle.

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

15.00 - 15.45 

Tuomariston työskentely ja voittajien valinta.

 

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

15.45 - 16.30 

Jännitys tiivistyy! Hack Me Up -ideointikilpailun voittajien ja Speedhacking -vaiheen voittajan julkistus ja palkitseminen!

Kilpailun yhteenveto. 

Tapahtuma päättyy klo 16.30 mennessä.

Joensuu-sali Joensuun lyseon lukiolla

 

Lisätietoja

Yhteistyössä

FI Euroopan unionin osarahoittama

Hack Me Up 2023 -ideointikilpailun materiaali on tuotettu osana Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanketta ja Joensuun kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja. Ilmastokaupunki Joensuu -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Joensuun kaupunki. Innokaupunki Joensuu -hanketta osarahoittavat Euroopan unioni sekä Joensuun kaupunki.